Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam

--- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam
 • Luận Văn Quản Trị Marketing Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam
 • 1 Cốc Sữa Chua Trân Châu Bao Nhiêu Calo? Ăn Sữa Chua Trân Châu Có Béo Không
 • Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Ra Mắt Món Mới Tại Chi Nhánh Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ
 • Giải Mã Cơn Sốt Sữa Chua Trân Châu Hạ Long, Vì Sao Mô Hình Kinh Doanh Này Lại Dễ Lên Ngôi Như Vậy?
 • Chuyên đề thực tập 2012

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU………………………………………………………………………………………………………. 1

  1. Mục tiêu nghiên cứu :………………………………………………………………………………..2

  2. Câu hỏi nghiên cứu…………………………………………………………………………………..2

  3. Nội dung nghiên cứu…………………………………………………………………………………2

  4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu:………………………….2

  5. Kết cấu của đề tài:…………………………………………………………………………………….3

  PHẦN MỘT : CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VÀ THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN

  PHẨM SỮA TẠI VIỆT NAM…………………………………………………………………………4

  I. Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam……………………………………………………………4

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển…………………………………………………………4

  1.2. Đặc điểm bộ máy và tổ chức quản lý của công ty…………………………………….5

  1.3. Nguồn nhân lực của công ty…………………………………………………………………7

  1.4. Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty…………………………………………8

  1.4.1. Tình hình huy động vốn của công ty………………………………………………..8

  1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2008-2010……..9

  II. Thị trường sản phẩm sữa tại Việt Nam………………………………………………….11

  2.1. Tổng quan thị trường sữa Việt Nam…………………………………………………….11

  2.1.1. Môi trường vĩ mô………………………………………………………………………..12

  2.1.2. Môi trường vi mô………………………………………………………………………..15

  2.2. Triển vọng thị trường sữa Việt Nam…………………………………………………….17

  PHẦN HAI : PHÂN TÍCH HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY

  CỔ PHẨN ELOVI VIỆT NAM VỚI SẢN PHẨM SỮA ZINZIN…………………….20

  I. Thực trạng chiến lược kinh doanh và chiến lược Marketing của ELOVI….20

  1.Thuận lợi – Khó khăn…………………………………………………………………………….20

  2.Chiến lược Marketing của ELOVI hiện tại……………………………………………….21

  II.Tổng quan về hệ thống kênh phân phối của sản phẩm sữa ZinZin………………24

  2.1.Đặc điểm sản phẩm sữa ZinZin……………………………………………………………24

  2.2.Cấu trúc kênh của công ty……………………………………………………………………27

  2.3.Tìm kiếm thành viên kênh…………………………………………………………………..28

  2.4.Quản lý kênh phân phối hiện hành……………………………………………………….30

  III. Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hệ thống kênh phân phối…………………..35

  3.1.Điểm mạnh……………………………………………………………………………………….36

  3.2.Điểm yếu………………………………………………………………………………………….39

  PHẦN 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

  CỦA HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA ZINZIN……………….42

  I.Chiến lược Marketing của công ty trong giai đoạn tới………………………………42

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  II. Đề xuất giải pháp gắn với hệ thống kênh phân phối…………………………………..45

  1. Hồn thiện thiết kế kênh phân phối………………………………………………………….45

  2. Hồn thiện tuyển chọn thành viên kênh…………………………………………………….48

  3. Hoàn thiện quản lý kênh……………………………………………………………………….49

  4. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên…………………………………………………..51

  III. Các giải pháp hỗ trợ khác………………………………………………………………..52

  KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………54

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………..55

  I. Giáo trình………………………………………………………………………………………………….. 55

  II. Website……………………………………………………………………………………………………55

  BẢNG HỎI KHẢO SÁT HỆ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM SỮA

  ZINZIN………………………………………………………………………………………………………. 56

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  BẢNG

  Bảng 1.1: Tình hình sử dụng lao động của Công ty…………………………………………..

  Bảng 1.2: Tình hình huy động và sử dụng vốn của công ty trong 3 năm 2008-2010

  …………………………………………………………………………………………………..

  Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty……………………………………….

  Bảng 1.4: Kết quả kinh doanh theo lượng sản xuất từng sản phẩm:…………………..

  Bảng 2.1: So sánh giá sản phẩm sữa Zinzin với sản phẩm sữa khác…………………..

  Bảng 2.2: Báo cáo bán hàng tổng hợp tháng 9/2011………………………………………..

  Bảng 2.3: Mức chiết khấu đối với các nhà phân phối………………………………………

  Bảng 2.4: Đánh giá của khách hàng về khả năng cung ứng sản phẩm của công

  ty ELOVI……………………………………………………………………………………

  Bảng 2.5: Đánh giá về trưng bày sản phẩm sữa ZinZin tại điểm bán…………………

  Bảng 3.1: Địa điểm thường xuyên mua của khách hàng…………………………………..

  BIỂU

  Biểu đồ 2.1: Đánh giá về thái độ của nhân viên bán…………………………………………

  Biểu đồ 2.2: Quyết định của khách hàng khi thiếu sản phẩm tại điểm bán…………..

  SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty………………………………………………….

  Sơ đồ 2.1: Cấu trúc kênh phân phối của Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam……….

  Sơ đồ 3.1: Cấu trúc phòng bán hàng……………………………………………………………..

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  1

  MỞ ĐẦU

  Trong những năm qua, thị trường sữa Việt Nam đã có những chuyển biến tích

  cực. Nhu cầu về sữa ở Việt Nam còn rất lớn. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực

  và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mức tiêu thụ các sản phẩm từ sữa của người Việt

  Nam là 14,81 lít một người trong một năm, còn thấp so với các nước trong khu vực

  như Thái Lan (23 lớt) và Trung Quốc (25 lớt). Phần lớn lượng sữa mới được tiêu thụ

  tại các thành phố lớn với 78% (sommers 2009). Các vùng còn lại hứa hẹn sẽ là một

  thị trường sữa đầy tiềm năng tại Việt Nam.

  Thu nhập tăng cùng với việc hiểu biết hơn về lợi ích của sữa khiến nhu cầu tiêu

  dùng sữa ngày càng tăng cao (20-25% một năm, trong đó sữa nước tăng 8-10% một

  năm). Trong 10 năm qua, số lượng doanh nghiệp tham gia vào ngành sản xuất, chế

  biến sữa đã tăng mạnh, hiện cả nước có hơn 60 doanh nghiệp với 300 nhãn hiệu sữa.

  Tuy nhiên, tổng sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng

  20-25% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.

  Như vậy, các con số trên cho ta thấy rằng, thị trường sữa Việt Nam vẫn còn hứa

  hẹn là một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa.

  Mỗi doanh nghiệp cần có những chiến lược marketing riêng để tận dụng được thị

  trường còn béo bở này, góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty mình và tạo lợi thế

  cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Nhưng việc cạnh tranh gay gắt về chất

  lượng sản phẩm cũng như lợi ích của sản phẩm sữa, ngay cả về thương hiệu đã khiến

  các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi thị trường giờ đây đều đã được

  thâu tóm bởi các ông lớn như Vinamilk với 35%, Dutch Lady chiếm 24%, 22% giành

  về các sản phẩm nhập khẩu và chỉ 19% thuộc về các doanh nghiệp nội khác. Do vậy,

  với lợi thế của hệ thống kênh phân phối tốt sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được lợi

  thế cạnh tranh dài hạn so với đối thủ và tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn.

  Trong suốt thời gian hoạt động, Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam đã không

  ngừng phát triển hệ thống phân phối trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với hệ thống

  phân phối rộng khắp và tổ chức hiệu quả đã giúp công ty gặt hái được những thành

  công lớn trong thị trường sữa tươi Việt Nam. Nhưng việc còn tồn đọng những hạn chế

  trong hệ thống kênh sẽ khiến công ty gặp khó khăn trong tương lai khi các đối thủ

  cạnh tranh mạnh như Vinamilk, TH truemilk đang phát triển hệ thống kênh phân phối

  kiểu mới và đang tỏ ra rất hiệu quả. Do vậy, việc tìm hiểu và phân tích kĩ lưỡng hệ

  thống kênh phân phối hiện tại sẽ giúp công ty cổ phần ELOVI Việt Nam nhìn nhận

  được những ưu điểm và hạn chế trong hệ thống kênh, bên cạnh đó giúp công ty có thể

  hoàn thiện hơn và có những hướng đi mới trong hệ thống kênh phân phối của mình.

  Do vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu là :

  “Kênh phân phối sản phẩm sữa ZinZin của công ty cổ phần ELOVI Việt

  Nam” để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.

  1.

  Mục tiêu nghiên cứu :

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  2

  -Thu thập thông tin về hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty và một số

  đối thủ cạnh tranh : vinamilk, TH truemilk.

  -Xác định các mặt được và chưa được của hệ thống kênh phân phối hiện tại của

  công ty cổ phần ELOVI đối với sản phẩm sữa ZinZin, xác định nguyên nhân và tìm ra

  giải pháp khắc phục.

  2.

  Câu hỏi nghiên cứu

  -Cấu trúc kênh phân phối công ty đang sử dụng: số lượng thành viên kênh, chiều

  dài kênh, chiều rộng kênh….Các tiêu chí tuyển chọn thành viên kênh, chính sách đối

  với thành viên kênh ?

  -Dựa theo các tiêu chí, đánh giá hệ thống kênh hiện tại của công ty có hiệu quả

  thế nào?, có phù hợp với chiến lược của công ty đề ra không? có những điểm mạnh,

  điểm yếu nào so với các đối thủ?

  -Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của công ty? Nguyên

  nhân dẫn đến mâu thuẫn?

  3.

  Nội dung nghiên cứu

  Phần 1: Đặc điểm và hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần ELOVI Việt

  Nam

  Phần 2:Phân tích hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần ELOVI với sản

  phẩm sữa ZinZin

  Phần 3: Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kênh

  phân phối

  4.

  Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu:

  -Đối tượng nghiên cứu : Hệ thống kênh phân phối của công ty cổ phần ELOVI

  Việt Nam.

  -Phạm vi nghiên cứu : do giới hạn về thời gian cũng như không gian nên cuộc

  nghiên cứu tiến hành trên phạm vi 3 vùng phân phối chính tại Miền Bắc của công ty

  cổ phần ELOVI Việt Nam.

  -Quy mô nghiên cứu :

  Các đại lý thuộc 3 vùng phân phối của công ty cổ phần ELOVI Việt Nam :

  Vùng 1: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao

  Bằng, Lạng Sơn, Phú Thọ

  Vùng 2: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương

  Vùng 3: Hà Nội 1, Hà Nội 2

  -Phương pháp nghiên cứu và thu thập số liệu:

  +Dữ liệu thứ cấp:

  Thu thập dữ liệu nội bộ tại công ty cổ phần ELOVI Việt Nam

  Thu thập dữ liệu về các đối thủ cạnh tranh như Vinamilk, THtrue milk .. trên các

  trang web như chúng tôi nguoitieudung.com,…..

  +Dữ liệu sơ cấp: sử dụng bảng hỏi tiến hành phỏng vấn khách hàng, các nhà

  phân phối, các đại lý trong hệ thống kênh phân phối của công ty

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  3

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  4

  PHẦN MỘT : CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VÀ THỊ TRƯỜNG CÁC SẢN

  PHẨM SỮA TẠI VIỆT NAM

  I. Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam

  1.1.

  Quá trình hình thành và phát triển

  Thông tin chung về Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam

  Công ty cổ phẩn ELOVI Việt Nam là tiền thân của Công ty Chế Biến Thực

  Phẩm và Đồ Uống Vĩnh Phúc được Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Thái Nguyên cấp phép

  kinh doanh từ ngày 10/5/2002.

  – Tên tiếng việt

  : CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM

  – Tên giao dịch quốc tế

  : ELOVI VIỆT NAM JSC

  – Tên viết tắt

  : ELOVI VIỆT NAM

  – Được đăng kí kinh doanh : Sở kế hoạch và Đầu tư cấp số 1703000297

  – Mã số thuế

  : 4600285900

  – Trụ sở chính : Khu công nghiệp Nam Phổ Yên- xã Thuận Thành -huyện Phổ

  Yên – tỉnh Thái Nguyên .

  – Lĩnh vực hoạt động : Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ uống, sữa và các

  sản phẩm chế biến từ sữa.

  Quá trình hình thành và phát triển

  Công ty TNHH Sữa Vĩnh Phúc được thành lập vào ngày 10 tháng 5 năm 2002

  và chính thức đi vào sản xuất vào cuối năm 2002 với tổng số vốn điều lệ là 30 tỷ

  đồng.

  Trong giai đoạn đầu hoạt động, Công ty đã đầu tư dây chuyền công nghệ sản

  xuất sữa tiên tiến hiện đại nhất của Thụy Điển lúc bấy giờ và chính thức đi vào sản

  xuất với công suất thiết kế 40 triệu lít sữa/năm.

  Trong giai đoạn hai, Công ty nâng công suất thiết kế lên gấp đôi so với giai đoạn

  đầu : 80 triệu lít/năm để gia tăng quy mô sản suất và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị

  trường.

  Đến năm 2004 Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm và

  Đồ Uống Vĩnh Phúc và tiến hành tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

  Ngày 19/10/2006, Công ty tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng.

  Ngày 11/06/2007, Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu, và lấy tên chính thức là

  Công ty Cổ Phần ELOVI Việt Nam với tổng số vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng.

  Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty ELOVI Việt Nam

  Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam là Công ty cổ phần trực thuộc Tập đoàn

  Prime Group với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chủ yếu là :

  – Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đồ uống, sữa và các sản phẩm chế biến

  từ sữa,.. Trong tương lai công ty sẽ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với

  nhóm hàng thực phẩm.

  – Tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động.

  – Không ngừng nâng cao hiệu quả và phát triển sản xuất kinh doanh để chung

  tay vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, góp phần thúc đẩy sự phát

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  5

  triển của đất nước.

  1.2.

  Đặc điểm bộ máy và tổ chức quản lý của công ty

  Sơ đồ 1.1: Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty

  Hội đồng quản trị

  TỔNG GIÁM ĐỐC

  Phòng

  chính)

  – Hội đồng quản trị: bộ máy quản trị được thành lập do 4 người góp vốn xây

  dựng và thành lập công ty. Là đơn vị chiếm vị trí cao nhất và có quyền lực nhất trong

  cơ cấu bộ máy của công ty. Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để

  quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển cho công ty. Hội đồng quản trị có trách

  nhiệm bầu ra người đứng đầu (Giám đốc) để điều hành công ty. Người được hội đồng

  quản trị bầu ra sẽ là người trực tiếp điều hành công ty và phải chịu toàn bộ trách

  nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của mình đã làm.

  – Giám đốc: có trách nhiệm điều hành các hoạt động thường ngày của công ty

  và chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Giám đốc là người

  toàn quyền quyết định mọi mặt hoạt động sản xuất của công ty và chịu trách nhiệm

  trước Hội Đồng Quản Trị về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  6

  Chuyên đề thực tập 2012

  7

  Bảng 1.1 Tình hình sử dụng lao động của Công ty

  (Tính đến ngày 31/12/2010)

  TT

  Số lượng

  (Người)

  Chỉ Tiêu

  I

  Phân loại theo trình độ

  120

  100

  1

  Đại Học

  30

  25

  2

  Cao Đẳng và Trung cấp

  70

  58,33

  3

  Tốt nghiệp phổ thông trung học

  20

  16,67

  II

  Phân loại theo giới tính

  120

  100

  1

  Nam

  82

  68,33

  2

  Nữ

  38

  31,67

  III

  Phân loại theo mối quan hệ sản xuất

  120

  100

  1

  Lao động gián tiếp

  26

  21,67

  2

  Lao động trực tiếp

  94

  78,33

  (Phòng : Tài Chính -Kế Toán)

  Qua bảng biểu trên cho ta thấy việc bố trí quan hệ của công ty khá hợp lý .Số lao

  động gián tiếp chiếm 21,67 % trong tổng số lao động, tỉ lệ này phủ hợp với một doanh

  nghiệp sản xuất, thể hiện bộ máy quản lý gọn nhẹ giúp tiết kiệm chi phí. Phân theo

  trình độ, lực lượng lao động của công ty có trình độ cao đẳng và trung cấp chiếm tỷ lệ

  lớn: 68,33 %, trình độ đại học chiếm 25 % tương đối cao chứng tỏ bộ máy quản lý

  Công ty là những người có năng lực và được đào tạo bài bản.

  Theo mối quan hệ về giới tính, số lượng nam giới trong công ty chiếm 68,33 %,

  lớn hơn tương đối so với số nữ giới 31,67 % nhưng cũng không phải là quá chênh

  lệch đối với một doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất.

  Như vậy, việc bố trí và sắp xếp nguồn lao động của công ty là hợp lý, phù hợp

  với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến. Tuy vậy, số

  lượng lao động có trình độ thấp còn chiếm tỷ lệ 16,67 %, con số này vẫn còn lớn do

  vậy công ty cần đầu tư vào đào tạo đội ngũ cơng nhân để việc phát triển công ty được

  bền vững và vững mạnh.

  1.4.

  Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty

  1.4.1. Tình hình huy động vốn của công ty

  Tình hình huy động vốn và sử dụng vốn của Công ty được thể hiện ở Bảng 1.2

  Bảng 1.2: Tình hình huy động và sử dụng vốn của công ty trong 3 năm 2008-2010

  Đơn vị tính: Đồng

  Năm 2008

  Chỉ tiêu

  I. Loại vốn

  1. Vốn cố định

  2. Vốn lưu động

  Năm 2009

  Giá trị

  Giá trị

  134.527.751.095

  88.211.294.493

  46.316.456.602

  123.543.048.145

  79.641.158.037

  43.901.890.108

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Giá trị

  117.684.169.174

  44.554.896.774

  73.129.272.400

  Chuyên đề thực tập 2012

  II. Nguồn vốn

  1. Nợ phải trả

  2. Nguồn vốn CSH

  134.527.751.095

  124.854.683.307

  9.673.067.788

  8

  123.543.048.145

  103.319.439.173

  20.223.608.972

  117.684.169.174

  69.092.942.273

  48.591.226.901

  Nguồn: Phòng Tài chính – Kế toán

  Qua bảng 2 cho ta thấy vốn của Công ty giảm qua các năm, điều này cho thấy

  quy mô về vốn của công ty giảm với tốc độ trung bình qua 3 năm là 93,53 %. Cụ thể

  là số vốn năm 2009 so với năm 2008 chỉ là 91,83 % tương ứng giảm là 8,17 %, số

  vốn của năm 2010 so với năm 2009 là 95,26 % tương ứng giảm là 4,74 %. Trong tổng

  số vốn của công ty, vốn cố định chiếm tỉ lệ lớn hơn so với vốn lưu động, nhưng đến

  năm 2010 vốn lưu động cao hơn vốn cố định do các khoản phải thu ngắn hạn và tài

  sản ngắn hạn khác tăng cao. Tốc độ tăng bình quân của vốn lưu động trong 3 năm là

  125,65 %, con số này cao hơn so với tốc độ tăng vốn cố định là 71,07 % là do Công

  ty không đầu tư thêm máy móc thiết bị và do sự hao mòn của các thiết bị sản xuất qua

  thời gian sử dụng.

  Công ty có sự chênh lệch khá lớn về cơ cấu nguồn vốn. Nợ phải trả chiếm tỉ

  trọng cao hơn so với nguồn vốn chủ sở hữu chứng tỏ công ty đang sử dụng nguồn vốn

  huy động từ các doanh nghiệp và tổ chức khác. Chênh lệch về cơ cấu là khá lớn trong

  năm 2008 và 2009, cho đến năm 2010 sự chênh lệch trong cơ cấu đã giảm, nguồn vốn

  chủ sở hữu chiếm tỉ lệ cao chứng tỏ công ty đã có khả năng tự chủ về vốn để đảm bảo

  quá trình sản xuất kinh doanh. Tốc độ tăng trung bình của nguồn vốn chủ sở hữu là

  224,13 %, nợ phải trả giảm với tốc độ trung bình là 74,39 %.

  Nhìn chung trong những năm vừa qua nguồn vốn của Công ty có thể đáp ứng đủ

  nhu cầu cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty. Trong những năm

  tiếp theo, Công ty dự định sẽ tăng vốn cố định bằng việc đầu tư thêm vào máy

  móc và các thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm nhằm

  đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dựng đối với sản phẩm sữa.

  1.14.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2008-2010

  Trong 3 năm từ 2008-2010, Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam đã đề ra những

  chiến lược kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và

  nhằm phục vụ giá trị được thể hiện trong bảng sau đây.

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  Chỉ Tiêu

  Năm 2009

  Năm 2010

  Giá trị

  Giá trị

  197.422.722.441

  206.363.812.505

  104,53

  217.369.551.710

  105,33

  104,93

  2. Các khoản giảm trừ

  3. Doanh thu thuần bán hàng

  và CCDV

  616.757.304

  290.815.885

  47,15

  158.032.280

  54,34

  50,62

  196.805.965.137

  206.072.996.620

  104,71

  217.211.519.430

  105,41

  105,06

  4. Giá vốn

  141.816.473.857

  147.053.705.155

  103,69

  156.852.409.579

  106,66

  105,16

  54.989.491.280

  59.019.291.465

  107,33

  60.359.109.851

  102,27

  104,77

  1.047.222.548

  1.547.222.548

  147,75

  2.115.091.312

  136,70

  142,12

  7. Chi phí tài chính

  1.263.684.882

  1.772.582.342

  140,27

  2.685.067.957

  151,48

  145,77

  8. Chi phí bán hàng

  51.533.971.108

  55.091.537.082

  106,90

  51.047.346.906

  92,66

  99,53

  9. Chi phí QLDN

  1.996.960.869

  1.827.570.975

  91,52

  2.228.473.388

  121,94

  105,64

  10. Lợi nhuận thuần trước thuế

  từ HĐKD

  1.242.096.969

  1.874.823.614

  150,94

  6.513.312.912

  347,41

  228,99

  11. Thu nhập khác

  2.241.940.505

  1.340.760.452

  59,80

  1.467.764.750

  109,47

  80,91

  12. Chi phí khác

  1.898.117.866

  1.263.684.882

  66,58

  1.262.567.634

  99,91

  81,56

  13. Lợi nhuận khác

  14. Lợi nhuận kế toán trước

  thuế

  15. Thuế TNDN

  16. Lợi nhuận sau thuế

  343.822.639

  77.075.570

  22,42

  205.197.116

  266,23

  77,26

  1.585.919.608

  1.951.899.184

  123,08

  6.718.510.028

  344,20

  205,83

  444.057.490

  1.141.862.118

  487.974.796

  1.463.924.388

  109,89

  128,21

  1.679.627.507

  5.038.882.521

  344,20

  344,20

  194,48

  210,07

  1. Doanh thu bán hàng và

  CCDV

  5. Lợi nhuận gộp về bán hàng

  và CCDV

  6. Doanh thu từ hoạt động TC

  Giá trị

  Bảng 1.3: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

  Đơn vị tính: VNĐ

  Nguồn: Phòng tài chính-kế toán

  Qua bảng trên cho ta thấy tình hình hoạt động sản xuất trong 3 năm 2008-2010

  có những đặc điểm sau:

  – Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ liên tục tăng với mức

  tăng trung bình gần105 %. Con số này cho ta thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của

  Công ty trong 3 năm tương đối thuận lợi. Doanh thu liên tục tăng là dấu hiệu tốt trong

  quá trình phát triển của công ty. Chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng tỏ ra khá hiệu

  quả và từng bước giúp doanh nghiệp phát triển vững mạnh hơn trên con đường phát

  triển lâu dài.

  Chi phí bán hàng chiếm tương đối lớn trong doanh thu của Công ty. Chi phí bán

  hàng tăng nhẹ 106,90 % trong năm 2009, nhưng chi phí bán hàng năm 2010 lại giảm

  so với năm 2009. Nhờ việc sử dụng biện pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả nên chi phí

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  10

  bán hàng năm 2010 chỉ bằng 92,66 % so với năm 2010. Sự ổn định của hệ thống bán

  hàng sẽ giúp công ty tiết kiệm được các khoản chi phí từ hoạt động bán hàng, tăng lợi

  nhuận cho công ty

  – Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty qua 3 năm liên tục tăng

  trung bình 228,99 %. Có được điều này là do tổng doanh thu tiêu thụ tăng liên tục

  trong 3 năm.

  – Lợi nhuận khác của Công ty có tốc độ tăng trung bình 77,26 %, tuy nhiên

  khoản thu này chiếm tỷ trọng tương đối nhỏ trong tổng lợi nhuận của công ty.

  – Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng qua các năm với con số rất tốt là 128,21 %

  và 210%. Có được điều này là do lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch

  vụ của công ty liên tục gia tăng trong vòng 3 năm.

  – Kết quả kinh doanh theo chỉ tiêu hiện vật

  Chỉ tiêu hiện vật thể hiện sự biến động về số lượng sản phẩm sản xuất của công

  ty trong 3 năm 2008-2010. Kết quả sản xuất của công ty qua 3 năm tăng trưởng khá

  đồng đều, sản lượng sản phẩm có thay đổi tăng giảm khác nhau về chủng loại sản

  phẩm. Khối lượng sản phẩm khác nhau là do kế hoạch sản xuất của công ty để đáp

  ứng tốt cho thị trường từng loại sữa để tránh tình trạng sản xuất nhưng khó tiêu thụ,

  dẫn đến việc ứ đọng hàng hóa. Số lượng sản phẩm được sản xuất ra đều dựa trên

  những tính toán sao cho phù hợp với nhu cầu từ phía thị trường nhằm tối đa hóa được

  doanh thu và giảm chi phí do hàng hóa ứ đọng, tồn kho.

  Nhìn chung, lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty tăng liên tục điều này chứng tỏ

  công ty đang ngày càng xác lập cho mình một chỗ đứng trong ngành sữa nói chung và

  sữa nước nói riêng. Biểu hiện bằng lượng sữa ZinZin tăng mạnh trong giai đoạn này.

  Kết quả được thể hiện cụ thể trong bảng sau :

  Bảng 1.4 :Kết quả kinh doanh theo lượng sản xuất từng sản phẩm:

  Đơn vị tính : Thăng

  Năm 2008

  Mã VT

  Tên vật tư

  Sữa thêm nước cam tươi

  Alezo 110

  Sữa tiệt trùng H.dâu bịch

  Elovi 180

  Sữa thêm nước Chanh dây

  Elovi 180

  Sữa tiệt trùng có đường

  ZinZin 110

  Sữa tiệt trùng hương dâu

  ZinZin 110

  Năm 2009

  Năm 2010

  Số lượng

  Số lượng

  12.664

  4.416

  34,87

  4.016

  90,95

  56,32

  55.186

  32.199

  58,35

  16.546

  51,39

  54,76

  7.852

  18.892

  240,61

  8.948

  47,36

  106,75

  246.037

  324.718

  131,98

  394.759

  121,57

  126,67

  199.683

  252.340

  126,37

  261.949

  103,81

  114,54

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Số lượng

  Chuyên đề thực tập 2012

  Sữa chanh

  ZinZin 110

  dây

  10.365

  38.247

  369,00

  40.148

  104,97

  196,81

  Sữa ZinZin dâu tươi

  100% hộp 110ml

  Sữa ZinZin 100% có

  đường 180

  Sữa ZinZin dâu tươi

  100% hộp 180ml

  40.496

  16.246

  40,12

  106.554

  655,90

  162,22

  60.375

  7.179

  11,89

  6.557

  91,33

  32,95

  53.455

  2.883

  5,39

  31.178

  1.081,54

  76,35

  Tổng cộng

  1.225.799

  1.658.764

  135,32

  2.236.878

  134,85

  135,08

  Nguồn: Phòng kinh doanh

  Dựa theo lượng tiêu thụ sản phẩm ta có thể thấy số lượng sản phẩm sữa sản xuất

  trong 3 năm có xu hướng tăng, tốc độ phát triển bình quân trong 3 năm là 135,08%.

  Trong đó tốc độ tăng mạnh nhất là năm 2009 tăng 35,32 % so với năm 2008, năm

  2010 cũng tăng nhưng tốc độ tăng chậm hơn một chút là 34,85 %.

  Trong các nhóm mặt hàng, sản phẩm sữa Zinzin 110ml có tốc độ tăng mạnh

  nhất qua các năm. Do ảnh hưởng của lạm phát nên trong năm 2010 tốc độ tăng trưởng

  không mạnh bằng năm 2009.

  Như vậy trong giai đoạn 2008-2010 sản lượng của công ty liên tục tăng. Điều đó

  phản ánh quy mô sản xuất, thị trường của Công ty đang được mở rộng ra từng năm.

  Đây là kết quả của sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của công ty.

  II. Thị trường sản phẩm sữa tại Việt Nam

  2.1.

  Tổng quan thị trường sữa Việt Nam

  Trong những năm qua, thị trường sữa Việt Nam có những chuyển biến tích cực,

  tốc độ tăng trưởng luôn giữ ở mức cao 15,2 %/năm và tỷ suất lợi nhuận cao. Theo Bộ

  Công Thương công bố, 7 tháng đầu năm 2012 riêng sản phẩm sữa bột đạt 43,5 nghìn

  tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2011 là 22,9 %.

  Thị trường sữa Việt Nam vẫn còn là thị trường rất hấp dẫn bởi nhu cầu về sản

  phẩm sữa còn rất lớn. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên

  Hợp Quốc, sức tiêu thụ đối với sản phẩm sữa Việt Nam hiện tại là 14,81

  lớt/người/năm, con số này còn thấp so với các nước trong khu vực Châu Á nói chung

  như : Thái Lan (23 lớt/người/năm), Trung Quốc (25 lớt/người/năm). Các thành phố

  lớn là nơi tiêu thụ chủ yếu sản phẩm sữa. Nghiên cứu mới nhất cho thấy trẻ em tại

  thành phố lớn tiêu thụ 78% lượng sữa, như vậy thị trường sữa Việt Nam vẫn còn là thị

  trường đầy hứa hẹn cho các nhà sản xuất và kinh doanh sản phẩm sữa.

  Nhưng đằng sau những chuyển biến tích cực đó là những câu chuyện về giá

  tăng, sữa nhiễm melamine, có đỉa trong sữa ……đang khiến thị trường sữa trở lên sôi

  động hơn bao giờ hết.

  Bởi vậy, ta cần phải xem xét các tác động từ phía môi trường vĩ mô đến toàn

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  12

  ngành sữa để từ đó có thể tìm ra cơ hội, thách thức và hướng đi của các doanh nghiệp

  sữa hiện nay.

  2.1.1. Môi trường vĩ mô

  Môi trường kinh tế

  Theo đánh giá của các chuyên gia nước ngoài thì Việt Nam là nước có tiềm năng

  kinh tế lớn, tốc độ tăng trưởng tốt.

  Tuy nhiên trong những năm gần đây Việt Nam đang đối mặt với tình trạng lạm

  phát cao ở mức 2 con số, và còn có nguy cơ lạm phát ở mức cao hơn nữa. Điều này đã

  làm ảnh hưởng lớn đến các ngành sản xuất trong đó có ngành sữa, khiến giá các sản

  phẩm sữa bị đẩy lên cao do chi phí nguyên liệu tăng.

  Tính đến đầu năm 2012, giá bán sữa trên thị trường tăng 25% so với năm 2011.

  Giá sữa tăng do tỷ giá ngoại tệ tăng 13% dẫn đến giá thu mua nguyên liệu nhập khẩu

  tăng, giá các nguyên liệu đầu vào khác tăng 40-60 %, giá bao bì tăng 10-30%, giá

  nhân công tăng…. Dẫn đến việc sữa trở thành mặt hàng có biến động giá nhiều nhất

  chỉ sau gas. Sự ảnh hưởng của lạm phát kinh tế khiến các doanh nghiệp lớn cũng phải

  tăng giá sản phẩm, cụ thể : Vinamilk tăng 5-7 %, sữa tươi Mộc Châu tăng 1000 đồng/

  vỉ từ mức 23000 đồng lên 24000 đồng. Các doanh nghiệp nhập khẩu cũng tăng giá

  bán sữa nhưng mức tăng lớn hơn: Abbott, Enfa… tăng giá từ 9-19%.

  Các cơ quan nhà nước đã vào cuộc nhằm bình ổn giá thị trường sữa nhưng vẫn

  chưa triệt để. Bộ Tài Chính đã đưa ra quy định về việc siết chặt giá có hiệu lực từ

  ngày 1/10, nhưng một số hãng tranh thủ tăng giá thêm khoảng 10%, chỉ còn số ít dè

  dặt cam kết giữ giá ổn định. Việc tăng giá đồng loạt sản phẩm sữa không chỉ khiến

  lượng tiêu thụ sữa giảm mà còn đặt tiêu dùng vào tình trạng lo lắng, bởi việc việc giá

  sữa ngày một tăng sẽ ảnh hưởng đến các khoản chi tiêu khác.

  Môi trường dân số

  Tính đến năm 2009, Việt Nam có tổng dân số là 85.789.573 người, tỉ lệ tăng dân

  số 1,2 %.

  Kết cấu dân số:

  + Theo giới tính: số nữ giới 43.307.024 người, Tỷ lệ giới tính Nam/nữ là 0,98.

  + Theo khu vực: khu vực thành thị :25.374.262 người (chiếm 29,6 % dân số cả nước)

  + Theo độ tuổi:

  0-14 tuổi : 29,4 %

  15-64 tuổi : 65 %

  Trên 65 tuổi : 5,6 %

  Tỷ lệ sinh 19,58 sinh/ 1.000 dân.

  Theo dự báo của tổng cục thống kê, dân số Việt Nam sẽ còn tăng mạnh và đạt

  95,3 triệu người vào năm 2022, 102,7 triệu người vào năm 2029 và đạt 108,7 triệu

  người vào năm 2049. Như vậy quy mô thị trường ngành sữa sẽ ngày càng được mở

  rộng và nhu cầu về sản phẩm sữa sẽ tăng cao trong tương lai.

  Xét về cơ cấu dân số, Việt Nam là một nước có cơ cấu dân số trẻ và tỉ lệ trẻ sơ

  sinh cao dẫn đến nhu cầu về sản phẩm sữa rất lớn. Số lượng trẻ em độ tuổi dưới 15

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  13

  chiếm 29,4 % tương ứng khoảng 20 triệu người. Con số này phản ánh thị trường sữa

  giành cho trẻ em còn rất béo bở bởi quy mô lớn. Hơn nữa, tại thị trường này các

  doanh nghiệp nội đang chiếm ưu thế hơn so với các doanh nghiệp sữa ngoại, bởi vậy

  các doanh nghiệp cần có những chính sách để nhằm giữ được lợi thế hiện tại và ngày

  càng lấn át sản phẩm sữa ngoại trên đoạn thị trường này.

  Việc phân bố dân cư là không đồng đều. Hiện tại, dân số tại khu vực nông thôn

  chiếm tỉ lệ trên 70%, nhu cầu sữa tại thị trường này còn lớn do vậy các doanh nghiệp

  nếu phát triển vào thị trường này sẽ gặt hái được thành công lớn.

  Môi trường văn hóa xã hội

  Việt Nam không phải là một nước có truyền thống sản xuất sữa, vì vậy đại bộ

  phận dân cư vẫn chưa có thói quen sử dụng sữa. Nhận thức về lợi ích của sản phẩm

  sữa còn hạn chế nên việc tiêu dùng sản phẩm sữa tại nông thôn còn hạn chế. Theo

  nghiên cứu mới đây cho thấy, 78 % lượng sữa tiêu thụ là do trẻ em tại các thành phố,

  con số này cao hơn nhiều so với 22% lượng sữa được tiêu thụ tại vùng nông thôn.

  Việc tiêu thụ sản phẩm sữa tại các vùng nông thôn còn hạn chế cũng một phần là do

  giá cả sữa còn cao so với thu nhập của người dân. Do vậy, để sản phẩm sữa có thể đến

  với vùng nông thôn thì nhà nước cần có các xây dựng các chính sách sữa học đường

  nhằm cung cấp sữa miễn phí hay giá rẻ cho trẻ em mẫu giáo hay tiểu học tại các vùng

  nông thôn để giúp trẻ em tại vùng nông thôn phát triển thể chất và tạo thói quen sử

  dụng sữa đối với các em.

  Hơn nữa, người dân Việt Nam có xu hướng ” Sính ngoại” trong tiêu dùng. Xu

  hướng này đã khiến rất nhiều doanh nghiệp Việt gặp khó khăn khi tiếp cận thị trường

  nội địa bởi phần lớn người tiêu dùng quan niệm hàng nội giá rẻ nên kém chất lượng

  so với hàng ngoại. Thị trường sữa cũng không phải ngoại lệ, ở thị trường sữa nội các

  doanh nghiệp nội vẫn đang thất thế trước các đối thủ nước ngoài. Do vậy, các doanh

  nghiệp sản xuất sữa nội cần nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm

  để có thể xóa bỏ được suy nghĩ của người tiêu dùng đối với sản phẩm sữa nội và

  giành lại lợi thế trên sân nhà.

  Môi trường chính trị và luật pháp

  Sự chi phối môi trường chính trị đến hoạt động kinh doanh của các doanh

  nghiệp theo 2 hướng là khuyến khích và kìm hãm. Trước việc mở cửa nền kinh tế tạo

  nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường thế giới nhưng cũng

  khiến các doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn. Một doanh nghiệp muốn

  đứng vững trên thị trường sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các

  doanh nghiệp nước ngoài với nhiều lợi thế về công nghệ, chất lượng. Riêng về ngành

  sữa, nhà nước có rất nhiều chính sách hỗ trợ để thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dựng sản phẩm

  sữa nội. Đặc biệt là cuộc vận động người Việt dựng hàng Việt. Cuộc vận động này đã

  giúp sản lượng tiêu thụ hàng nội địa nói chung cũng như sản phẩm sữa nội nói riêng

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  14

  tăng mạnh. Điều này giúp doanh nghiệp sữa nội có thể tiếp cận và quảng bá hình ảnh

  đến người tiêu dùng dễ dàng hơn.

  Bên cạnh đó, các chính sách về thuế, nhập khẩu nguyên liệu,… đối với ngành

  sữa được nhà nước rất ưu ái. Các chính sách này luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các

  doanh nghiệp nội. Do vậy, để có một vị trí vững mạnh trên thị trường các doanh

  nghiệp cần phải nắm rõ các chính sách cũng như sự hỗ trợ của nhà nước đến ngành

  sữa để có thể giành lợi thế đối với các doanh nghiệp ngoại.

  Môi trường tự nhiên

  Việt Nam là nước có khí hậu ôn hòa, có những vùng đất rộng rất thích hợp cho

  việc phát triển chăn nuôi bò sữa. Có thể kể đến như Mộc Châu, Ba Vì,….. những

  vùng này có điều kiện tự nhiên ưu ái cho việc chăn nuôi bò sữa, tạo ra nguồn nguyên

  liệu chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất sữa. Tại các vùng này nhà nước có

  các chính sách hỗ trợ rất lớn đối với người dân nuôi bò sữa : đào tạo chuyên sâu các

  cán bộ hỗ trợ người dân, tổ chức tập huấn người chăn nuôi, hỗ trợ về giống bò sữa, hỗ

  trợ vay vốn…Các chính sách này nhằm mục tiêu nâng cao năng suất chăn nuôi bò sữa

  để có thể cung cấp đủ cho hoạt động sản xuất sữa của các doanh nghiệp, giúp các

  doanh nghiệp bớt hạn chế về nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

  Môi trường công nghệ

  Việc mở cửa hội nhập kinh tế tạo cơ hội cho ngành sữa Việt Nam như : tái cấu

  trúc lại sản xuất, việc chuyển giao công nghệ sẽ giúp tăng năng suất và chất lượng sản

  phẩm,……Nền công nghiệp thế giới hiện nay ngày càng phát triển vượt bậc đặc biệt

  là các công nghệ chế biến từ khâu sản xuất, chế biến đến đóng gói và bảo quản đều

  hoàn toàn tự động và đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng. Có thể nói đến các công nghệ

  sản xuất sữa đến từ Đức, Thụy Điển, Nhật….được các doanh nghiệp lớn áp dụng

  đang tỏ ra khá hiệu quả về chất lượng cũng như năng suất.

  Quan điểm xuyên suốt trong quy hoạch phát triển ngành sữa là dựa trên cơ sở áp

  dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, không ngừng đổi mới và cải tiến công nghệ để nâng

  cao chất lượng và đa dạng sản phẩm, nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới với chất

  lượng cao để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, việc phát triển

  ngành sữa cũng gắn liền với việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng giá trị dinh

  dưỡng cho sản phẩm, tiết kiệm năng lượng, và giữ gìn môi trường. Các công nghệ

  đang dần được áp dụng như:

  +Công nghệ và thiết bị thu mua sữa tươi của nông dân, đảm bảo thu mua hết

  lượng sữa bò, thúc đẩy ngành chăn nuôi sữa bò.

  +Công nghệ tiệt trùng nhanh nhiệt độ cao để sản xuất sữa tươi tiệt trùng.

  +Đầu tư và đổi mới công nghệ sản xuất bao bì sữa : hộp sữa, vỏ lon….

  +Đầu tư đổi mới dây chuyển sản xuất đồng bộ, đầu tư thiết bị mới hiện đại trong

  sản xuất

  +Đầu tư công nghệ thông tin và điều khiển tự động chương trình trong dây

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  15

  chuyền công nghệ, nhằm kiểm soát chặt ché các thông số công nghệ để tạo ra các sản

  phẩm đạt chỉ tiêu chất lượng cao.

  +Thay đổi công nghệ quản lý chất lượng sản phẩm theo đối tượng sản phẩm

  sang quản lý chất lượng theo hệ thống mang tính khoa học như: ISO9000, ISO2000,

  HACCP…

  Như vậy, với hướng đi đúng đắn của ngành sữa thì trong tương lai người tiêu

  dùng sẽ ngày càng có những sản phẩm chất lượng cao hơn và kèm theo đó sẽ là một

  mức giá tốt hơn.

  2.1.2. Môi trường vi mô

  Đối thủ cạnh tranh

  Hiện tại, trên thị trường sữa có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp chế biến và

  sản xuất sữa, trong đó thị phần đang chiếm giữ chủ yếu bởi các ông lớn như

  Vinamilk, Duth Lady,…

  Vinamilk và Dutch Lady đang là hai nhà sản xuất sữa lớn nhất cả nước chiếm

  gần 60 % thị phần, 19% thị phần thuộc về các công ty có quy mô nhỏ hơn Nutifood,

  Hanoi Milk,… còn lại được nắm giữ bởi các doanh nghiệp ngoại như Abbott, Nestle,

  Trong đó, có thể kể đến các đối thủ cạnh tranh lớn của ELOVI là Vinamilk ,

  Dutch Lady và Thtrue milk.

  – Vinamilk : bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1976, trong suốt quá trình hoạt

  động sản xuất kinh doanh của mình Vinamilk đã xây dựng hệ thống phân phối

  rộng nhất tại Việt Nam, đứng lên dẫn đầu trên thị trường sữa Việt Nam từ ngày

  31/12/2007. Sản phẩm của Vinamilk đa dạng về chủng loại, trong đó sản phẩm chủ

  lực của Vinamilk là sữa nước và sữa bột. Hiện tại, công ty tập trung các hoạt động

  kinh doanh vào thị trường sữa để nâng cao thị phần trong ngành. Với năng suất sản

  xuất là 570.406 tấn kết hợp với hệ thống phân phối rộng lớn trên cả nước đã khiến sản

  phẩm sữa Vinamilk chiếm lĩnh trên thị trường Việt Nam.

  – Dutch Lady : Bắt đầu tham gia trên thị trường sữa từ năm 1995 với mức đầu tư

  khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2000, công ty đã mở rộng hệ thống bán hàng trên

  toàn quốc, số lượng thành viên kênh lớn đã tạo điều kiện thuận lợi cho Dutch Lady.

  Với những sản phẩm sữa phong phú, Dutch Lady Việt Nam đã đáp ứng được những

  nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày rất khác nhau của người tiêu dùng. Với đội ngũ cán bộ

  có chuyên môn cao đang giúp công ty từng bước phát triển vững chắc trên thị trường

  sữa tại Việt Nam.

  – Thtrue Milk : Bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy sữa TH vào ngày

  14/5/2010 và đến cuối năm 2010 công ty đã cho ra mẻ sữa đầu tiên đạt tiêu chuẩn sữa

  tươi sạch mang nhãn hiệu TH true Milk. Với chiến lược đi đầu về chất lượng sản

  phẩm sữa sạch kết hợp theo đó là hệ thống kênh phân phối THtrue Mart đang khiến

  công ty từng bước phát triển mạnh mẽ trên thị trường sữa.

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  16

  Chuyên đề thực tập 2012

  17

  xuất sữa nước của Tetrapak của Thụy Điển. Đây là công nghệ sản xuất tiên tiến nhất

  bây giờ bởi đây là công nghệ khép kín, tự động và gần như không có sự can thiệp nào

  của con người. Việc ứng dụng công nghệ này giúp sản phẩm sữa của các doanh

  nghiệp này tuyệt đối an toàn và có khả năng đánh bật dần các sản phẩm sữa ngoại trên

  thị trường. Không những vậy, việc ứng dụng công nghệ cao giúp công ty tạo ra năng

  suất cao hơn do vậy các doanh nghiệp nội sẽ có khả năng xuất khẩu sữa ra nước

  ngoài.

  Thực trạng sữa tươi trên thị trường hiện nay đang chỉ ra thách thức lớn về sữa bò

  nguyên liệu thu mua và nhu cầu của thị trường. Điều này cũng đặt ra đối với các

  doanh nghiệp ngành sữa là phải đầu tư vào phát triển nguồn sữa tươi nguyên liệu để

  đáp ứng đủ cho hoạt động sản xuất và hạn chế nhập khẩu nguyên liệu.

  Để chủ động trong nguồn nguyên liệu sữa tươi, một số doanh nghiệp đã đầu tư

  và phát triển đàn bị. Vinamilk và THtrue milk là người đi đầu mở ra xu hướng này.

  Tính đến năm 2010, Vinamilk đang quản lý 5 trang trại chăn nuôi bò sữa quy

  mô lớn tại các tỉnh Tuyên Quang, Bình Định, Nghệ An, Lâm Đồng và Thanh Hóa.

  Tổng số đàn bị tại 5 trang trại lên đến 4064 con, tổng sản lượng sữa tươi cung cấp

  hàng năm đạt 2000 tấn. Tại các trang trại này được đầu tư tốt về con giống, thức ăn

  đầu vào chất lượng, chuồng trại và công nghệ tiên tiến của Châu Âu nên đảm bảo

  được nguồn nguyên liệu sữa tươi có chất lượng tốt nhất. Sử dụng nguồn sữa này để

  cung cấp cho sản xuất sữa tươi nguyên chất cho các nhà máy của Vinamilk. Do vậy,

  sản phẩm sữa Vinamilk luôn đi liền với khẩu hiệu sữa tươi nguyên chất 100%, khẳng

  định sản phẩm sữa sạch nguyên chất 100%.

  Cũng trong năm 2010, sáng ngày 14/5, Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

  cũng đã chính thức khởi công xây dựng Nhà máy sữa sạch đầu tiên thuộc dự án

  “Chăn nuôi bò sữa và chế biến tập trung quy mô công nghiệp”. Nhà máy tiến hành

  xây dựng 8 trang trại bò sữa giống với số lượng khoảng 20.000 con, và đến năm 2012

  tổng số đàn bị sẽ đạt 30.000 con. Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Thụy Điển nên

  nhà máy cho công suất cao 500 tấn/ngày, và dự kiến đến năm 2022 sẽ nâng công suất

  lên 1,3 triệu tấn/ngày. Công nghệ sản xuất sữa mới đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn về

  vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng cao, giúp đáp ứng được 30% nhu cầu tiêu

  thụ sữa của thị trường trong nước.

  Như vậy, thị trường sữa trong những năm tới sẽ bùng nổ cuộc chiến về công

  nghệ và chất lượng giữa các doanh nghiệp sản xuất sữa. Người tiêu dùng sẽ là đối

  tượng được hưởng lợi từ cuộc chiến này, bởi người tiêu dùng sẽ có nhiều sản phẩm

  sữa sạch, có chất lượng cao hơn và bên cạnh đó là một mức giá tốt hơn.

  Bên cạnh việc tạo ra những sản phẩm tốt hơn, các doanh nghiệp cần phải phát

  triển một hệ thống tiêu thụ tốt cho sản phẩm. Bởi một sản phẩm tốt rất cần một hệ

  thống kênh phân phối tốt để có thể đưa đến tay người tiêu dùng đúng lúc, đúng nơi họ

  cần. Với một hệ thống kênh phân phối tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp cũng như các cơ

  quan nhà nước có thể quản lý một cách dễ dàng và siết chặt hơn việc quản lý các sản

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lợi Ích Của Việc Uống Sữa
 • Dielac Grow Plus Có Tổ Yến Mới
 • Sữa Bột Bổ Sung Tổ Yến Vinamilk Mới
 • Mẹ Đảm Mách Công Thức Làm Sữa Hạt Vừa Dễ Vừa Ngon Dành Cho Con
 • 5 Công Thức Làm Sữa Yến Mạch Tuyệt Ngon
 • Sữa Fami Bao Nhiêu Calo, Có Béo Không, Của Công Ty Nào?

  --- Bài mới hơn ---

 • 100Ml Sữa Đậu Nành Bao Nhiêu Calo? Uống Sữa Đậu Nành Có Mập Không?
 • Sữa Đậu Nành Bao Nhiêu Calo? Tác Dụng Tuyệt Với Uống Sữa Đậu Nành
 • 1 Ly Sữa Đậu Nành Không Đường Bao Nhiêu Calo? Uống Nhiều Có Tốt Không?
 • Uống Sữa Đậu Nành Có Giảm Cân Không? Những Sự Thật Bạn Nên Biết
 • 1 Cốc Sữa Đậu Nành Chứa Bao Nhiêu Calo? Bạn Đã Biết Chưa?
 • Sữa đậu nành Fami của công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy là câu trả lời cho bạn

  2/ Sữa fami dành cho lứa tuổi nào?

  Bạn không biết sữa fami có phù hợp với trẻ em, bao nhiêu tuổi uống được, dùng cho trẻ từ mấy tuổi

  Trong bài viết “Chuyên gia dinh dưỡng giải đáp thắc mắc về sữa đậu nành cho trẻ” được đăng tải Thứ tư, 30/12/2015 – 10:09 trên chúng tôi có nhắc đến đoạn nội dung: “Hiện nay, các bà mẹ có thể cho các bé uống sữa đậu nành Fami Kid, sữa đậu nành dành riêng cho trẻ từ 6 – 12 tuổi”

  Qua đoạn nội dung này chắc các bạn đã biết sữa fami bạn nên cho trẻ dùng trong giai đoạn bao nhiêu tuổi, nên dùng loại sữa nào.

  3/ Sữa fami bao nhiêu calo?

  4/ 1 hộp sữa fami bao nhiêu calo?

  Tại mục 3 bài viết đã đưa ra các con số rất cụ thể, nhưng nó là số liệu chuẩn tính trên 100ml

  Còn với thắc mắc của bạn 1 hộp sữa fami bao nhiêu calo thì bạn phải chú ý xem trên hộp ghi bao nhiêu ml rồi nhân lên với số liệu 100ml trong bài viết

  Sữa fami loại hộp nhỏ là 200ml , loại to hơn là 1 lít

  5/ Uống sữa fami có béo không?

  Qua những con số chi tiết về thành phần dinh dưỡng có trong 100ml sữa đậu nành được cập nhật ở mục 3 cho ta thấy nó nguy cơ rất thấp dẫn đến tăng cân béo phì ở bạn:

  + Sữa đậu nành ít calo : 50 đến 80 cho 100ml và 100 đến 160 cho 1 hộp

  + Sữa đậu nành có sản phẩm hỗ trợ ít đường

  Bài viết có nhận định sữa fami là sản phẩm ít nguy cơ gây béo cho bạn, nhưng nó không phải là một thực phẩm tốt nhất cho việc giảm cân. Mỗi ngày bạn không được sử dụng quá 500ml, việc sử dụng nhiều sẽ có nguy hại cho bạn về vấn đề tiêu hóa: tiêu chảy, đầy hơi, …

  6/ Sữa fami có tốt cho nam giới không?

  Nhiều tin đồn uống sữa fami có bị vô sinh với nam giới không?

  Trên bài viết NHỮNG LẦM TƯỞNG CỦA MẸ KHI CHO BÉ UỐNG SỮA ĐẬU NÀNH trên chúng tôi có đăng tải: “Hội thảo khoa học quốc tế về đậu nành” do Vinasoy tổ chức hồi tháng 4/2014, TS. Mark Messina, GĐ Viện Dinh dưỡng Đậu nành Hoa Kỳ, đã công bố các báo cáo phân tích tổng hợp cho thấy đậu nành hoàn toàn không làm giảm nội tiết tố nam cũng như không tăng việc tuần hoàn mức độ estrogen trong cơ thể nam giới”

  Như vậy bạn không nên lo lắng, tin đồn giảm nội tiết tố nam hay vô sinh là không đúng

  7/ Uống sữa fami có tăng vòng 1 không?

  Điều gì giúp bạn tăng kích thước vòng 1? Đó là hormone estrogen.

  Vậy hormone estrogen có trong sữa fami không? Một lượng lớn phytoestrogen có tác dụng tương tự như hormone estrogen có trong sữa đậu nành. Như vậy sữa fami có tác động đến vòng 1 của bạn.

  Bạn cần chú ý uống trong thời gian dài, không uống quá 500ml mỗi ngày

  Cập nhật lần cuối vào ngày 13 tháng 08 năm 2022 lúc 09:11 bởi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sữa Xo Care Hộp 400G Dinh Dưỡng Cho Người Lớn
 • Sữa Fam Xo Gold 900G
 • Sữa Đậu Nành Fami Canxi Bịch 200Ml, Vinasoy
 • Sữa Friso Xách Tay 100% Từ Hà Lan Cho Bé Giá Sỉ Và Lẻ Tốt Nhất Thị Trường 440K/hộp
 • Sữa Friso Xách Tay 100% Từ Hà Lan Cho Bé Giá Tốt Nhất
 • Luận Văn Quản Trị Marketing Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • 1 Cốc Sữa Chua Trân Châu Bao Nhiêu Calo? Ăn Sữa Chua Trân Châu Có Béo Không
 • Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Ra Mắt Món Mới Tại Chi Nhánh Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ
 • Giải Mã Cơn Sốt Sữa Chua Trân Châu Hạ Long, Vì Sao Mô Hình Kinh Doanh Này Lại Dễ Lên Ngôi Như Vậy?
 • Một Ly Trà Sữa Trân Châu Bao Nhiêu Calo?
 • Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Hót Hòn Họt Đã Có Hẳn 1 List Địa Chỉ Dài Dằng Dặc Ở Hà Nội, Các Bạn Trẻ Thủ Đô Tha Hồ Mà ‘quẩy’
 • Chuyên đề thực tập 2012

  MỤC LỤC

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  BẢNG

  MỞ ĐẦU

  Trong những năm qua, thị trường sữa Việt Nam đã có những chuyển biến tích

  cực. Nhu cầu về sữa ở Việt Nam còn rất lớn. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực

  và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mức tiêu thụ các sản phẩm từ sữa của người Việt

  Nam là 14,81 lít một người trong một năm, còn thấp so với các nước trong khu vực

  như Thái Lan (23 lớt) và Trung Quốc (25 lớt). Phần lớn lượng sữa mới được tiêu thụ

  tại các thành phố lớn với 78% (sommers 2009). Các vùng còn lại hứa hẹn sẽ là một

  thị trường sữa đầy tiềm năng tại Việt Nam.

  Thu nhập tăng cùng với việc hiểu biết hơn về lợi ích của sữa khiến nhu cầu tiêu

  dùng sữa ngày càng tăng cao (20-25% một năm, trong đó sữa nước tăng 8-10% một

  năm). Trong 10 năm qua, số lượng doanh nghiệp tham gia vào ngành sản xuất, chế

  biến sữa đã tăng mạnh, hiện cả nước có hơn 60 doanh nghiệp với 300 nhãn hiệu sữa.

  Tuy nhiên, tổng sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng

  20-25% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.

  Như vậy, các con số trên cho ta thấy rằng, thị trường sữa Việt Nam vẫn còn hứa

  hẹn là một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa.

  Mỗi doanh nghiệp cần có những chiến lược marketing riêng để tận dụng được thị

  trường còn béo bở này, góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty mình và tạo lợi thế

  cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Nhưng việc cạnh tranh gay gắt về chất

  lượng sản phẩm cũng như lợi ích của sản phẩm sữa, ngay cả về thương hiệu đã khiến

  các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi thị trường giờ đây đều đã được

  thâu tóm bởi các ông lớn như Vinamilk với 35%, Dutch Lady chiếm 24%, 22% giành

  về các sản phẩm nhập khẩu và chỉ 19% thuộc về các doanh nghiệp nội khác. Do vậy,

  với lợi thế của hệ thống kênh phân phối tốt sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được lợi

  thế cạnh tranh dài hạn so với đối thủ và tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn.

  Trong suốt thời gian hoạt động, Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam đã không

  ngừng phát triển hệ thống phân phối trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với hệ thống

  phân phối rộng khắp và tổ chức hiệu quả đã giúp công ty gặt hái được những thành

  công lớn trong thị trường sữa tươi Việt Nam. Nhưng việc còn tồn đọng những hạn chế

  trong hệ thống kênh sẽ khiến công ty gặp khó khăn trong tương lai khi các đối thủ

  cạnh tranh mạnh như Vinamilk, TH truemilk đang phát triển hệ thống kênh phân phối

  kiểu mới và đang tỏ ra rất hiệu quả. Do vậy, việc tìm hiểu và phân tích kĩ lưỡng hệ

  thống kênh phân phối hiện tại sẽ giúp công ty cổ phần ELOVI Việt Nam nhìn nhận

  được những ưu điểm và hạn chế trong hệ thống kênh, bên cạnh đó giúp công ty có thể

  hoàn thiện hơn và có những hướng đi mới trong hệ thống kênh phân phối của mình.

  Do vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu là :

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  “Kênh phân phối sản phẩm sữa ZinZin của công ty cổ phần ELOVI Việt

  Nam” để thực hiện chuyên đề tốt nghiệp.

  1. Mục tiêu nghiên cứu :

  -Thu thập thông tin về hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty và một số

  đối thủ cạnh tranh : vinamilk, TH truemilk.

  -Xác định các mặt được và chưa được của hệ thống kênh phân phối hiện tại của

  công ty cổ phần ELOVI đối với sản phẩm sữa ZinZin, xác định nguyên nhân và tìm ra

  giải pháp khắc phục.

  2. Câu hỏi nghiên cứu

  -Cấu trúc kênh phân phối công ty đang sử dụng: số lượng thành viên kênh, chiều

  dài kênh, chiều rộng kênh….Các tiêu chí tuyển chọn thành viên kênh, chính sách đối

  với thành viên kênh ?

  -Dựa theo các tiêu chí, đánh giá hệ thống kênh hiện tại của công ty có hiệu quả

  thế nào?, có phù hợp với chiến lược của công ty đề ra không? có những điểm mạnh,

  điểm yếu nào so với các đối thủ?

  -Những mâu thuẫn tồn tại trong hệ thống kênh phân phối của công ty? Nguyên

  nhân dẫn đến mâu thuẫn?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam
 • Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam
 • Lợi Ích Của Việc Uống Sữa
 • Dielac Grow Plus Có Tổ Yến Mới
 • Sữa Bột Bổ Sung Tổ Yến Vinamilk Mới
 • Luận Văn Quản Trị Kinh Doanh Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Luận Văn Quản Trị Marketing Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam
 • 1 Cốc Sữa Chua Trân Châu Bao Nhiêu Calo? Ăn Sữa Chua Trân Châu Có Béo Không
 • Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Ra Mắt Món Mới Tại Chi Nhánh Phố Đi Bộ Nguyễn Huệ
 • Giải Mã Cơn Sốt Sữa Chua Trân Châu Hạ Long, Vì Sao Mô Hình Kinh Doanh Này Lại Dễ Lên Ngôi Như Vậy?
 • Một Ly Trà Sữa Trân Châu Bao Nhiêu Calo?
 • trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  khoa marketing

  o0o

  CHUYÊN Đề THựC TậP

  Đề tài:

  Kênh phân phối sản phẩm sữa zinzin

  của công ty cổ phần elovi việt nam

  Giáo viên hướng dẫn : chúng tôi trần minh đạo

  Sinh viên thực hiện : nguyễn văn trường

  Mã sinh viên : cq513220

  Lớp : marketing 51a

  Hà Nội – 2012

  LỜI CẢM ƠN

  Lời đầu tiên, tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy Cô trường Đại học Kinh tế

  Quốc dân, đặc biệt là Thầy Cô khoa Marketing đã tận tình giảng dạy tác giả

  trong suốt thời gian tham gia khóa học.

  Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chúng tôi Trần Minh Đạo đã hết lịng giúp đỡ,

  hướng dẫn tác giả hoàn thành luận văn này.

  Xin cảm ơn tới toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần ELOVI Việt Nam

  đã hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện đề tài này.

  Cuối cùng, xin gửi lời chúc sức khỏe đến thầy cô căng các cán bộ nhân viên

  đang làm việc tại Công ty Cổ phần ELOVI Việt Nam.

  NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

  Chuyên đề thực tập 2012

  MỤC LỤC

  Đề tài: 1

  Hà Nội – 2012 1

  Sinh viên : Nguyễn Văn Trường

  Chuyên đề thực tập 2012

  SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU

  BẢNG

  Đề tài: 1

  Hà Nội – 2012 1

  MỞ ĐẦU

  Trong những năm qua, thị trường sữa Việt Nam đã có những chuyển biến tích

  cực. Nhu cầu về sữa ở Việt Nam còn rất lớn. Theo thống kê của Tổ chức Lương thực

  và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, mức tiêu thụ các sản phẩm từ sữa của người Việt

  Nam là 14,81 lít một người trong một năm, còn thấp so với các nước trong khu vực

  như Thái Lan (23 lớt) và Trung Quốc (25 lớt). Phần lớn lượng sữa mới được tiêu thụ

  tại các thành phố lớn với 78% (sommers 2009). Các vùng còn lại hứa hẹn sẽ là một

  thị trường sữa đầy tiềm năng tại Việt Nam.

  Thu nhập tăng cùng với việc hiểu biết hơn về lợi ích của sữa khiến nhu cầu tiêu

  dùng sữa ngày càng tăng cao (20-25% một năm, trong đó sữa nước tăng 8-10% một

  năm). Trong 10 năm qua, số lượng doanh nghiệp tham gia vào ngành sản xuất, chế

  biến sữa đã tăng mạnh, hiện cả nước có hơn 60 doanh nghiệp với 300 nhãn hiệu sữa.

  Tuy nhiên, tổng sản lượng sữa tươi sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng

  20-25% nhu cầu, còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.

  Như vậy, các con số trên cho ta thấy rằng, thị trường sữa Việt Nam vẫn còn hứa

  hẹn là một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất và chế biến sữa.

  Mỗi doanh nghiệp cần có những chiến lược marketing riêng để tận dụng được thị

  trường còn béo bở này, góp phần mang lại lợi nhuận cho công ty mình và tạo lợi thế

  cạnh tranh đối với các doanh nghiệp khác. Nhưng việc cạnh tranh gay gắt về chất

  lượng sản phẩm cũng như lợi ích của sản phẩm sữa, ngay cả về thương hiệu đã khiến

  các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhất là khi thị trường giờ đây đều đã được

  thâu tóm bởi các ông lớn như Vinamilk với 35%, Dutch Lady chiếm 24%, 22% giành

  về các sản phẩm nhập khẩu và chỉ 19% thuộc về các doanh nghiệp nội khác. Do vậy,

  với lợi thế của hệ thống kênh phân phối tốt sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được lợi

  thế cạnh tranh dài hạn so với đối thủ và tiếp cận với khách hàng dễ dàng hơn.

  Trong suốt thời gian hoạt động, Công ty cổ phần ELOVI Việt Nam đã không

  ngừng phát triển hệ thống phân phối trên khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Với hệ thống

  phân phối rộng khắp và tổ chức hiệu quả đã giúp công ty gặt hái được những thành

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kênh Phân Phối Sản Phẩm Sữa Zinzin Của Công Ty Cổ Phần Elovi Việt Nam
 • Lợi Ích Của Việc Uống Sữa
 • Dielac Grow Plus Có Tổ Yến Mới
 • Sữa Bột Bổ Sung Tổ Yến Vinamilk Mới
 • Mẹ Đảm Mách Công Thức Làm Sữa Hạt Vừa Dễ Vừa Ngon Dành Cho Con
 • Thông Tin Công Ty & Tin Tuyển Dụng Từ Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tế Idp

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hội Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam
 • Vì Sao Idp Hạn Chế Thu Mua Sữa?
 • Bánh Quy Sữa Quasure Light
 • Bánh Quy Quasure Light Sữa Hộp 140G
 • Bánh Quy Quasure Light Sữa 140 Gam
 • GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Được thành lập năm 2004, Công ty cổ phần sữa quốc tế (IDP) có trụ sở và nhà máy chế biến các sản phẩm sữa đặt tại hai địa danh có nguồn nguyên liệu lớn của nước ta. Nhà máy sữa Chương Mỹ cách trung tâm thủ đô Hà Nội 25 Km về phía tây. Và nhà máy Sữa Ba Vì tại xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội đã đi vào hoạt động từ đầu năm 2010.

  Ngay từ những ngày đầu bước vào hoạt công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm lắp đặt dây chuyền sản xuất sữa hiện đại, công nghệ tiến tiến từ các hãng nổi tiếng trên thế giới như: dây truyền chế biến sữa của tập đoàn APV Âu Châu, dây chuyền thiết bị đóng gói khép kín của tập đoàn Tetra Pak Thuỵ Điển. Đây là hệ thống dây chuyền thiết bị công nghệ vào loại hiện đại bậc nhất tại Châu Á và Thế Giới.

  Dòng sản phẩm chủ đạo của công ty đưa ra thị trường mang thương hiệu “Ba Vì” bao gồm: sữa tươi tiệt trùng, sữa tươi thanh trùng, sữa chua ăn Ba Vì. Ngoài ra còn có các dòng sản phẩm khác như: sữa tươi tiệt trùng z’Dozi nhiều hương vị, sữa thanh trùng Purina…

  Các sản phẩm của Công ty IDP đã được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội công nhận là “Sản phẩm Công Nghiệp chủ lực” của Thành Phố. Tháng 3 năm 2010 thương hiệu sữa Ba Vì đã được tổ chức Trade Leaders Club có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha quyết định trao cúp và giấy chứng nhận giải thưởng Europe Golden Award for Quality (Giải thưởng Cúp Vàng Châu Âu về Chất lượng).

  Lễ trao tặng cúp vàng và chứng nhận có sự tham dự của các Đại sứ quán và các doanh nghiệp đến từ hơn 30 Quốc gia trên toàn Thế giới.

  Sản phẩm của công ty chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường Việt Nam và đang thực hiện những hoạt động xúc tiến để đưa sản phẩm xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực Đông Nam Á.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thêm Một Ông Lớn Ngành Sữa Muốn Giao Dịch Upcom
 • Sữa Quốc Tế (Idp) Mở Đường Cho Blue Point ‘thâu Tóm’
 • Điểm Danh 5 Món Trà Sữa Hot Nhất Mùa Hè 2022
 • Sự Khác Biệt Cơ Bản Của Trà Sữa Đài Loan Và Các Loại Trà Sữa
 • 5 Cách Làm Vòng Nguyệt Quế Noel Đơn Giản Để Trang Trí Cực Đẹp
 • Thông Tin Công Ty & Tin Tuyển Dụng Từ Công Ty Cp Sữa Việt Nam Vinamilk

  --- Bài mới hơn ---

 • Vnm: Ctcp Sữa Việt Nam
 • Đánh Giá Công Ty Cp Sữa Việt Nam Vinamilk, Có Nên Làm Việc Tại Công Ty Cp Sữa Việt Nam Vinamilk?
 • Trang Trại Bò Sữa Của Vinamilk Đạt Tiêu Chuẩn Quốc Tế Global Gap
 • Giá Cả Thị Trường Hôm Nay 17/1, Tết Ông Táo: Heo Quay Hơn 600.000 Đồng/kg
 • Chuỗi Siêu Thị Mini Vinmart, Điều Kiện Hợp Tác Nhượng Quyền
 • GIỚI THIỆU CÔNG TY

  Với lịch sử hơn 40 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội.

  “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam về sản phẩm dinh dưỡng và sức khỏe phục vụ cuộc sống con người”, Vinamilk không ngừng phấn đấu, phát triển, đổi mới và sáng tạo nhằm mang đến cho cộng đồng những giải pháp dinh dưỡng chất lượng quốc tế, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng tiêu dùng với các sản phẩm thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe gắn liền với thương hiệu Vinamilk như: Sữa nước Vinamilk, Sữa chua Vinamilk, Sữa bột Vinamilk, Sữa đặc Ông Thọ và Ngôi Sao Phương Nam, Sữa bột Dielac, Bột ăn dặm RiDIELAC, Sữa đậu nành, Nước ép trái cây Vfresh, Kem và Phô mai…

  Tính đến giữa tháng 08/2016, Vinamilk đạt mức vốn hóa kỷ lục là 9.2 tỷ USD (vốn hóa thị trường lớn nhất tại Việt Nam) với doanh thu là 1.8 tỷ USD và được xếp thứ 24 trong danh sách FAB 50 năm 2022. Với sự kiện này, Forbes Asia đã nói “Lần này chính Việt Nam đã tạo ra tin tức nóng hổi nhất. Chưa bao giờ có công ty Việt Nam nào được bình chọn vào FAB 50 nhưng năm nay, chính công ty Vinamilk đã làm nên sự thay đổi”.

  Bên cạnh đó, theo một báo cáo của Euro monitor về các công ty sữa trên toàn thế giới thì Vinamilk đang đứng thứ 49 trên toàn cầu về doanh thu các sản phẩm sữa trong năm 2022 (ước tính của KPMG theo số liệu của Euro Monitor). Doanh thu này hiện cao hơn 18% so với mức doanh thu trung bình của các công ty sữa ở Châu Á. Đặc biệt, Vinamilk còn được đánh giá là công ty đứng đầu về tính thanh khoản ở các khu vực. Đây chính là minh chứng cho sự kinh doanh có hiệu quả và nền tảng tài chính vững mạnh của Vinamilk trong suốt 40 năm qua.

  Trong thời gian tới Vinamilk sẽ vẫn chú trọng giữ vững thị trường nội địa, song song với việc tìm kiếm các cơ hội mở rộng ở nước ngoài. Hiện nay ngoài 10 trang trại và 13 nhà máy trong nước, Vinamilk còn có 3 nhà máy tại Mỹ, New Zeland, Campuchia, 1 công ty con tại Ba Lan và đang xúc tiến đẩy mạnh xuất khẩu ở các thị trường mới như Thái Lan, Myanmar và Châu Phi.

  Ngoài kết quả kinh doanh ấn tượng, Vinamilk luôn quan tâm đến các hoạt động xã hội vì cộng đồng và sự phát triển của trẻ em Việt Nam, thông qua các chương trình như: Quỹ sữa “Vươn Cao Việt Nam” với mong muốn “mọi trẻ em đều có quyền được uống sữa mỗi ngày”; Quỹ “Một triệu cây xanh cho Việt Nam” vì một Việt Nam xanh tươi, cùng nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác.

  Vì sao làm việc với chúng tôi?

  Hơn 40 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và đang vươn tầm ra quốc tế, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển của Công ty. Tại Vinamilk, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của chúng tôi.

  Đến với Vinamilk, bạn sẽ có được điều gì?

  Môi trường chuyên nghiệp, công việc đầy thách thức và cơ hội làm việc với những người giàu kinh nghiệm, là nơi tốt nhất để bạn chọn lựa cho con đường phát triển sự nghiệp của mình. Chúng tôi luôn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất giúp bạn đạt được mục tiêu nghề nghiệp. Vinamilk là nơi bạn có thể thỏa sức sáng tạo, đưa những kiến thức và kinh nghiệm vào thực tế nhằm góp phần xây dựng và phát triển Công ty. Ngoài ra, chúng tôi còn mang lại:

  * Chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu nghề nghiệp

  * Chế độ lương bổng và đãi ngộ xứng đáng

  * Nhiều cơ hội công việc mới cùng với sự phát triển không ngừng của công ty

  * Nền văn hóa tạo cảm hứng làm việc và sáng tạo

  Giải thưởng:

  Với những nổ lực và phát triển không ngừng, Vinamilk đã vươn cao – Trở thành điểm sáng kinh tế không chỉ Việt Nam mà còn vươn tầm thế giới. Vinamilk đã trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trên tất cả mọi phương diện, đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước và con người Việt Nam.

  Với những thành tựu ấn tượng đạt được trong suốt 40 năm qua, Vinamilk liên tiếp được các tổ chức danh giá trong và ngoài nước vinh danh với các giải thưởng tiêu biểu như:

  * Top 50 Doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế giới (Đứng thứ 49) – Theo báo cáo của Euro Monitor & KPMG (2016)

  * Top 10 trong 1.000 thương hiệu hàng đầu Châu Á (Đứng hàng thứ 4) – Tạp chí Campaign Asia-Pacific (dựa theo AC Nielsen) (2016)

  * Vinamilk nằm trong danh sách 300 công ty năng động nhất châu Á (Asia 200) – Tạp chí Nikkei (2016)

  * Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2014 & 2022 (Đứng hạng thứ 2) – Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen và mạng Anphabe.com(2015) – (2016)

  * Nơi làm việc được người lao động mong muốn làm việc nhất (Đứng thứ 2) – Báo điện tử chúng tôi (2016)

  * Đứng thứ nhất trong top 40 Doanh nghiệp thương hiệu giá trị nhất – Forbes Việt Nam (2016)

  * Top Doanh nghiệp được người lao động mong muốn làm việc nhất tại Việt Nam (Đứng thứ 2 trong Top 20 công ty) – chúng tôi (2016)

  * Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam – Báo Nhịp cầu đầu tư (2016)

  * Thương hiệu mạnh VN 2022 – Thời báo kinh tế VN(2016)

  * Top 100 Asean – Top 300 Asia – Nikkei Asian Review (2015)

  * Giải thưởng Công nghiệp Thực phẩm toàn cầu IUFoST 2014 cho sản phẩm sữa nước ADM của Vinamilk (the IUFoST Global Food Industry Awards 2014) – Liên đoàn các Hiệp hội KH & Công Nghệ TPhẩm quốc tế (IUFoST). Hội nghị diễn ra tại Montreal, Canada (2014)

  * Trang trại Vinamilk tại Nghệ An và Tuyên Quang đạt chuẩn Global G.A.P – Global G.A.P(2014)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sữa Tươi Tiệt Trùng Loại Nào Tốt Vinamilk, Lif, Th True Milk, Mộc Châu?
 • Thị Trường Sữa Tại Việt Nam: Sản Phẩm Nào Tốt Cho Người Tiêu Dùng?
 • Thị Trường Sữa Nước Việt Nam: Những Kẻ Tí Hon Đối Đầu Vinamilk, Cô Gái Hà Lan
 • Mua Sữa Vinamilk Hay Cô Gái Hà Lan?
 • Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vinamilk Hương Cam 170Ml Lốc 4 Hộp, Bảng Giá 12/2020
 • Giới Thiệu Công Ty Vinamilk

  --- Bài mới hơn ---

 • Tất Tần Tật Về Sữa Giảm Cân Vinamilk Bạn Nên Biết
 • Sữa Bột Pha Sẵn Nuti Grow Plus Xanh, 180Ml
 • Sữa Bột Yoko 1 350G (Cho Trẻ Từ 0
 • Cách Làm Sữa Chua Trân Châu Cốt Dừa Độc Đáo
 • Thiết Kế Quán Sữa Chua Trân Châu Đẹp Phù Hợp Nhượng Quyền
 • CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA VIỆT NAM: 8 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

  Phát triển hệ thống các trang trại chăn nuôi bò sữa chuyên nghiệp, phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam.

  Sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả cạnh tranh hợp lý, tiệm cận giá thành sản xuất trung bình của thế giới.

  Hoạt động sản xuất – kinh doanh có hiệu quả kinh tế – xã hội thiết thực.

  Vinamilk hiện có 5 trang trại bò sữa, và 4 trang trại bò sữa sắp xây dựng

  Công ty được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu tiên vào ngày 14/12/2006. Ngành nghề hoạt động của Công ty khá đa dạng, gồm: Chăn nuôi bò sữa; Trồng trọt và chăn nuôi hỗn hợp; Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống; Đại lý (tinh bò, thuốc thú y, thức ăn gia súc, …). Ban đầu, trang trại có tổng đàn bò sữa khoảng 1.400 con với tổng số lao động là 92 người, trụ sở được đặt tại: Thôn Đát Khế, Xã Phú Lâm, Huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang. Đến nay, vốn điều lệ của Công ty đã lên đến 1.550 tỷ đồng với tổng số CB-CNV lên đến 480 người. Điều này cho thấy sự trưởng thành đáng khích lệ của đơn vị sau 8 năm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ.

  Ông Trịnh Quốc Dũng – Giám đốc Điều hành Phát triển Vùng nguyên liệu

  TÁM NĂM – NHIỀU NỖ LỰC

  Với việc thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam, Vinamilk đã khởi động chương trình phát triển ngành chăn nuôi bò sữa. Vào tháng 07/2007, trụ sở chính Công ty được chuyển về TP.Hồ Chí Minh nhằm thuận tiện cho công tác quản lý. Trang trại Bò sữa Phú Lâm được chuyển đổi thành Chi nhánh trực thuộc Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam, với tên gọi mới là Trang trại Bò sữa Tuyên Quang.

  Đ/c Trần Đức Lương – nguyên Chủ tịch nước và lãnh đạo tỉnh

  đến thăm và làm việc tại Trang trại Bò sữa Tuyên Quang.

  Vào tháng 04/2008, trang trại chăn nuôi Bò sữa thứ 2 của Công ty là Trang trại Bò sữa Bình Định được Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Định cấp giấy phép thành lập và đi vào hoạt động. Việc trang trại chăn nuôi Bò sữa tại Bình Định đi vào hoạt động đã góp phần cung cấp nguồn sữa tươi nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất cho các Nhà máy của Vinamilk tại khu vực miền Trung. Đến 09/2009, sự kiện Trang trại Bò sữa Nghệ An khánh thành và đưa vào hoạt động đã được báo chí và các cơ quan truyền thông đánh giá là trang trại xuất sắc nhất năm 2014 (*), với tổng số vốn mà Vinamilk đầu tư ban đầu là hơn 100 tỷ đồng.

  Tháng 07/2010, Vinamilk mua lại toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Sữa Lam Sơn, trong đó có Trang trại Bò sữa Sao Vàng. Sau đó Vinamilk đã bàn giao trang trại này cho Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam tiếp nhận quản lý. Vào tháng 08/2010, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Thanh Hóa đã cấp giấy phép hoạt động và chính thức đổi tên trang trại này thành Trang trại Bò sữa Thanh Hóa. Đến tháng 04/2012, Trang trại Bò sữa Lâm Đồng đã hoàn tất công tác xây dựng chuồng trại và nhập bò về chăn nuôi. Đây là trang trại chăn nuôi bò sữa thứ 5 của Công ty được đưa vào hoạt động.

  Tháng 12/2013, Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Tây Ninh đã cấp giấy phép hoạt động cho Trang trại Bò sữa Tây Ninh, trang trại có quy mô 8.000 con bò sữa được đặt tại huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh)

  Nhà văn phòng làm việc của Trang trại Bò sữa Tây Ninh được xây dựng trên diện tích 685 ha

  Trong năm 2014 và giai đoạn tiếp theo, Công ty tiếp tục triển khai các dự án trang trại mới như Trang trại Bò sữa Hà Tĩnh (quy mô 2.000 con) tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Trang trại Bò sữa Thanh Hóa 2 (quy mô 2.000 con) tại huyện Như Thanh , tỉnh Thanh Hóa; và Dự án Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa có quy mô 16.000 con được xây dựng trên diện tích gần 2.500 ha tại huyện Yên Định – tỉnh Thanh Hóa.

  ĐẦU TƯ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI

  Hiện nay tất cả Hệ thống chuồng trại chăn nuôi bò sữa được Công ty đầu tư xây dựng theo công nghệ hiện đại nhất của thế giới. Như: hệ thống mái được áp dụng công nghệ chống nóng bằng tôn lạnh với lớp nguyên liệu cách nhiệt; hệ thống cào phân tự động; hệ thống máng uống tự động; hệ thống quạt làm mát trong chuồng. Các ô nằm nghỉ cho đàn bò được lót bằng đệm cao su nhập từ Thụy Điển, đảm bảo chân móng của chúng luôn sạch sẽ và không bị nhiễm bệnh. Các ô chuồng và nơi nằm nghỉ của đàn bò được trang bị hệ thống chổi gãi ngứa tự động. Mỗi con bò được đeo một con chíp điện tử dưới cổ để nhận dạng qua hệ thống Alpro hiện đại do Delaval cung cấp. Những chíp điện tử này giúp kiểm tra lượng sữa chính xác của từng con và phát hiện được bò động dục và bò bệnh để các Bác sỹ thú y điều trị kịp thời.

  Bò được đeo số tai để nhận dạng; quản lý bằng chíp điện tử

  Toàn bộ thức ăn cho đàn bò sữa được phối trộn theo phương pháp TMR (Total mixing rotation). Khẩu phần trộn tổng hợp gồm: cỏ tươi hoặc ủ, rỉ mật, khô đậu tương, … nhằm đảm bảo giàu dinh dưỡng, cho sữa nhiều và chất lượng cao. Ngoài ra, mỗi con bò sữa đều được tắm mỗi ngày một lần và được dạo sân chơi thư giãn. Trong quá trình vắt sữa, bò được nghe nhạc hòa tấu êm dịu.

  Xe trộn rải thức ăn TMR

  Hệ thống vắt sữa tự động hiện đại được

  nhập khẩu từ Châu Âu

  Có hệ thống xử lý nước thải hiện đại và hệ thống ép phân tự động có tác dụng bảo vệ môi trường nên môi trường sống bên trong cũng như ngoài trang trại luôn được thông thoáng, an toàn. Toàn bộ phân khô sau khi được sấy ép sẽ được chuyển về hệ thống nhà kho lưu trữ. Nước thải sẽ được xử lý sinh học thông qua hồ lắng và được sử dụng tưới cho đồng cỏ.

  ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  Nhằm làm chủ công nghệ và thiết bị hiện đại, Công ty rất chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hàng năm có khoảng 10 sinh viên có kết quả thi tuyển sinh đại học loại khá/giỏi được Công ty tuyển chọn và gởi đi đào tạo tại Liên Bang Nga về ngành chăn nuôi bò sữa. Các Giám đốc Trang trại và Trưởng ban Chăn nuôi, Thú y được Công ty cho đi tham quan thực tế và học tập kinh nghiệm tại các Trang trại chăn nuôi bò sữa tiên tiến ở Mỹ, Australia, Israel, … Công ty hiện có đội ngũ chuyên môn – kỹ thuật khá, chỉ 26% là lao động phổ thông, 29% có trình độ trung cấp, còn lại đều có bằng Cao đẳng, Đại học và trên Đại học.

  Chuyên gia Mỹ đến Trang trại giảng dạy về

  chăm sóc nuôi dưỡng bê và gieo tinh nhân tạo

  Lớp tập huấn “thực hành nông nghiệp

  tốt theo Global GAP”

  Cùng với đào tạo trong nội bộ, hiện nay Công ty đang phối hợp với các trường đại học có ngành chăn nuôi – thú y như các trường Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh, Huế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội, … đưa các sinh viên năm cuối chuyên ngành Bác sỹ thú y/Kỹ sư chăn nuôi đến tham quan thực tập tại các trang trại. Ở đó, Công ty kết hợp tổ chức phỏng vấn tuyển dụng các em có nguyện vọng làm việc lâu dài tại trang trại sau khi tốt nghiệp. Nhờ coi trọng việc đầu tư vào nguồn nhân lực là yếu tố then chốt nên Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam có triển vọng thực hiện hiệu quả các chiến lược đầu tư dài hạn đã đề ra.

  Tin bài, ảnh: Lê Quốc Thạch

  Nguồn: Đạt giải thưởng VietStock 2014, theo QĐ số 665/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/04/2014

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vinamilk Bác Tin Đồn Không Chính Xác Về Nguồn Nguyên Liệu Để Sản Xuất Sữa
 • Vinamilk Nói Về Nguyên Liệu Sản Xuất Các Sản Phẩm Sữa
 • Có Nên Uống Sữa Tăng Chiều Cao Không? Loại Sữa Tăng Chiều Cao Nào Tốt Nhất?
 • 15 Loại Sữa Tăng Cân Cho Người Gầy Được Ưa Chuộng Nhất
 • Sữa Cho Người Bệnh Tiểu Đường Vinamilk Sure Diecerna 400G
 • Thông Tin Công Ty Công Ty Cổ Phần Sữa Quốc Tếtra Cứu Thông Tin Doanh Nghiệp

  --- Bài mới hơn ---

 • Sữa Quốc Tế Lên Upcom Với Giá 50.000 Đồng/cổ Phiếu
 • Một Trong 4 Cổ Đông Lớn Muốn Bán Hết 10,18% Vốn Tại Sữa Quốc Tế
 • Hạt Quinoa Là Gì? 10 Công Dụng Của Hạt Quinoa Cho Sức Khỏe
 • Quinoa Là Gì? Vì Sao Người Ta Gọi Quinoa Là Siêu Thực Phẩm?
 • Sữa Bột Diêm Mạch Quinoa Hữu Cơ Ecomil 400Gr – Ecomil Quinoa Drink No Added Sugars Instant Bio 400 G – Organic Shop
 • Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ

  Để tìm chính xác hãy nhập từ khóa cần tìm trong ngoặc kép hoặc kết hợp nhiều từ khóa. Ví dụ: “Tu khoa 1” “Tu khoa 2” hoặc chọn lọc theo địa điểm

  Hệ thống hỗ trợ việc tìm kiếm với Tiếng Việt không dấu

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 6 Quán Cafe Ngon View Đẹp Cực Chill Tại Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Khám Phá ‘thiên Đường Ăn Vặt’ Của Sinh Viên Kinh Tế
 • Khu Tt Đh Kt Quốc Dân Quận Hai Bà Trưng Hà Nội
 • Dấu Hiệu Lừa Đảo Gắn Mác Tập Đoàn Quốc Tế Của ‘nhà Máy’ Sữa New Zealand
 • Probiotic – “Hộ Vệ” Của Hệ Tiêu Hóa
 • Công Ty Sữa Non Alpha Lipid

  --- Bài mới hơn ---

 • Sự Thật Sữa Non Alpha Lipid Lifeline Có Lừa Đảo Không
 • Sữa Non Alpha Lipid Nhập Khẩu New Zealand
 • Sữa Non New Zealand Và 5 Điều Bạn Chưa Biết
 • Sữa Non Alpha Lipid Lifeline Nhập Khẩu Từ New Zealand 1,280,000
 • Sữa Alpha Lipid Nhập Khẩu 100% Từ New Zealand Và Sự Thật Cần Biết.
 • Giới thiệu về tập đoàn New Image

  Sữa non alpha lipid lifeline là sản phẩm của tập đoàn New Image, có trụ sở chính tại New Zealand – một quốc gia có khí hậu hải dương ôn hòa. Xứ xở này được ông trời đặc ân ban tặng cho những đồng cỏ tự nhiên, không cần thuốc trừ sâu, phân bón nhưng vẫn tươi tốt. Chính vì thế nên nguồn bò sữa nơi đây luôn đứng đầu thế giới về chất lượng và độ an toàn, kết hợp kỹ thuật chăn nuôi hiện đại nơi đây đã trở thành “xứ sở của những nàng bò sữa chất lượng”.

  Tập đoàn được thành lập vào năm 1984, New Image International là môt trong những người tiên phong về sản phẩm y tế và bán hàng trực tuyến của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

  Tuy được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia có nguồn bò sữa chất lượng cao nhưng lại sống trong môi trường độc hại khiến cả cha lẫn mẹ và anh trai đều mất do căn bệnh ung thư, người thành lập tâp đoàn New Image – giám đốc Greame Clegg luôn luôn ấp ủ trong mình ý tưởng tạo ra sản phẩm dinh dưỡng hỗ trợ cho sức khỏe cộng đồng. Mãi đến tháng 6 – 1984 ý tưởng ấp ủ lâu ngày của ông mới thành công khi New Image ra đời và mang đến cho thế giới sản phẩm sữa non alpha lipid. Hiện nay, sản phẩm sữa non alpha lipid lifeline đã trở thành sự lựa chọn của rất nhiều người trên thế giới, đem lại cuộc sống khỏe mạnh mỗi ngày.

  New Image International đến với khách hàng thông qua một nhóm các văn phòng ở tại các quốc gia như: Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật bản, Malaisia, Philippin, Singapore, Nam Phi, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và xuất khẩu sang một số nước khác nữa như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nam Mỹ và Trung Đông.

  Tập đoàn New Image trong hàng chục năm qua vẫn đứng vững trên thị trường thế giới. Thành công lâu dài của tập đoàn được xây dựng dựa trên bốn thuộc tính quan trọng: sản phẩm tuyệt vời, hệ thống hiệu quả, mọi người không thể tin được và tinh thần doanh nghiệp.

  Năm 2005, tập đoàn chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New Zealand và trở thành công ty bán hàng trực tiếp đầu tiên có mã chứng khoán được niêm yết ở New Zealand.

  • Tập đoàn New Image gồm có 3 công thành viên:
  • Công ty bán hàng trực tiếp – New Image Châu Á.
  • Công ty chuyên sản xuất sản phẩm từ sữa – BioActive.
  • Công ty công nghệ sinh học tập trung nghiên cứu về sữa non – Symbiotics.

  Sứ mệnh của tập đoàn New Image

  • Mục tiêu của chúng tôi là tăng cường sức khỏe và hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới.
  • Triết lí hoạt động của công ty New Image là: “không có sức khỏe thì không có tương lai”. Điều này có giống như các bạn suy nghĩ không.

  New Image Việt Nam.

  Tại Việt Nam với một nền kinh tế đang phát triển hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, là một trong những thị trường hết sức quan trọng của tập đoàn. Chính thức thành lập Công ty TNHH một thành viên New Image Việt Nam vào tháng 6 năm 2013, có thêm trung tâm đào tạo và giao dịch Công ty TNHH một thành viên New Image.

  Công ty New Image Việt Nam đã và đang phát triển vài năm nay với sản phẩm chủ lực là sữa non alpha lipid lifeline giúp con người tăng cường khả năng miễn dịch, tái tạo tế bào, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh tật và chống lão hóa.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Sữa Non Alpha Lipid Lifeline Chính Hãng Nhập Khẩu Từ New Zealand
 • Sữa Non Alpha Lipid Lifeline Nhập Khẩu Chính Hãng New Zealand
 • Sữa Alpha Lipid Lifeline Chính Hãng
 • Cách Kiểm Tra Sản Phẩm Sữa Non Alpha Lipid Là Chính Hãng Hay Hàng Giả
 • Mua Sữa Non Alpha Lipid Ở Đâu ?
 • Uống Sữa Đậu Nành Fami Có Tăng Cân Không, Của Công Ty Nào? Uống Fami Có Béo Không

  --- Bài mới hơn ---

 • Đồng Khởi Thành Phố Bến Tre Bến Tre
 • Sữa Đậu Nành Fami Bao Nhiêu Calo? Uống Có Giảm Cân Không?
 • Uống Sữa Fami Có Tăng Vòng 1 Không? Các Nàng Nên Chú Ý
 • Bác Sĩ Giải Đáp Uống Sữa Fami Có Tăng Vòng 1 Không?
 • Giá Cả Thị Trường Hôm Nay 21/7: Thịt Heo Giá Tốt, Thịt Bò Khuyến Mại Mạnh
 • Uống sữa fami có béo không là vấn đề nhiều người tiêu dùng quan tâm. Là một loại sữa thông dụng trong cuộc sống người Việt hiện nay, Fami được các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu và đưa ra những nhận định cụ thể để người dùng sử dụng đúng cách. Hãy theo dõi bài viết để trả lời câu hỏi uống fami có béo không.

  Đang xem: Uống sữa đậu nành fami có tăng cân không

  1/ Sữa fami có thành phần gì? 

  Sữa đậu nành Fami được cho là nguồn dinh dưỡng chứa ít chất béo bão hòa và Cholesterol hơn các loại sữa khác. Cụ thể, 100ml sữa đậu nành Fami chứa:

  54.6 Kcal (Calo)1.0 g chất béo290 mg chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất khác

  Fami chứa 38% dịch từ đậu nành, đường kính, canxi Photphat (0,19%), các vitamin khoáng chất như ( A,B,B6, B9, B12) và một số hợp chất khác…

  2/ Sữa fami có tốt không?

  Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, sữa đậu nành fami có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Tuy nhiên, cần sử dụng vừa phải, một cách khoa học và hợp lý để mang lại tác dụng như mong muốn. Về thắc mắc Uống sữa đậu nành fami có tác dụng gì; uống sữa đậu nành có một số tác dụng sau đây:

  Giúp tăng cường sức khỏe: Trong sữa đậu nành fami có chứa nhiều chất xơ, protein, vitamin các loại, chất béo, đường,…giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

  Tác dụng trong việc phòng chống các chứng bệnh thường gặp như: bệnh tim mạch, cao huyết áp; bệnh tiểu đường; thận; tăng cholesterol; và cả loãng xương.

  Chống lão hóa: Selen, vitamin E, C trong sữa đậu nành có tác dụng tốt chống oxy hóa lớn; đặc biệt có tác dụng đối với tế bào não.

  Làm đẹp da: sữa đậu nành fami đặc biệt tốt đối với phụ nữ, đặc biệt trong lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da. Bởi vậy, nếu chị em sử dụng sữa đậu nành fami đúng cách có thể giúp giảm tình trạng lão hóa; giúp làn da trở nên tươi trẻ.

  Ngoài ra, sữa đậu nành có thể còn có tác dụng cải thiện vòng một hiệu quả. Bởi trong sữa đậu nành có chứa lượng estrogen giúp kích thích vòng 1 phát triển.

  3/ Uống sữa fami béo không?

  Trong 100ml sữa Fami nguyên chất có 57.6 calo. Nay có loại ít đường với 48.4 calo trên 100ml.Trong 100ml sữa fami canxi sẽ có 55.6 calo; nếu bạn chọn loại ít đường số lượng calo giảm chỉ còn 48.4.Trong 100ml sữa Fami Kid sẽ có 66.8 calo.Nếu bạn chọn mè đen thì trong 100ml sữa Fami Go sẽ có 78.8 calo, còn nếu đậu đỏ là 80 calo.

  Theo đó, trong sữa đậu nành fami không chứa cholesterol; rất ít chất béo không no; nhiều chất xơ và là đây chính là một trong những nguồn cung cấp protein tuyệt hảo là “người bạn” hàng ngày rất tốt cho sức khỏe; làn da và vóc dáng của người phụ nữ.

  Như vậy, có thể kết luận rằng, uống sữa đậu nành fami không béo mà còn có tác dụng tốt đối với sức khỏe cũng như giúp phụ nữ làm đẹp; giữ gìn vóc dáng. Tuy nhiên, mọi người cần sử dụng lượng vừa phải, đặc biệt cần phải sử dụng đúng cách; phù hợp để có mang lại hiệu quả tối ưu nhất.

  4/ Uống fami có giảm cân?

  Thực chất, vấn đề giảm cân phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau, bao gồm:

  Chế độ hấp thu lượng Calo mỗi ngày: 

  Không có một loại thực phẩm nào có thể dùng đơn độc mà giúp bạn giảm cân hiệu quả. Những thực phẩm hay đồ uống giúp giảm cân chỉ có tác dụng hỗ trợ; làm giảm lượng đường và mỡ trong cơ thể. Nếu con người vẫn hấp thu một lượng thực phẩm lớn; giàu Calo và chất béo thì việc giảm cân không thể thành công.

  Thời điểm hấp thu chất dinh dưỡng: 

  Ăn vào buổi sáng giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và tốt cho đường ruột. Ngược lại, ăn nhiều vào buổi tối, đặc biệt là buổi tối muộn khiến cho cơ thể dễ bị tăng cân. Thêm nữa, ăn tối muộn cũng ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa; khiến việc đào thải lượng mỡ và chất độc khỏi cơ thể bị ảnh hưởng.

  Chế độ tập luyện thể dục thể thao: 

  Không thể phủ nhận vai trò của các hoạt động thể dục, thể thao đối với hiệu quả của quá trình giảm béo. Các bài tập giúp đốt cháy Calo và lượng mỡ dư thừa, giúp cơ thể săn chắc. Nếu chỉ áp dụng chế độ ăn kiêng mà không tập luyện; hiệu quả giảm cân khó đạt được và dễ kèm theo tình trạng cơ thể yếu ớt; hạ huyết áp; dễ mắc bệnh.

  Thói quen sinh hoạt ăn ngủ đúng giờ:

   Ngủ và ăn không đúng giờ cũng là nguyên nhân gây béo phì. Thức khuya khiến cơ thể sản sinh ra các hoocmon căng thẳng gây béo phì. Bên cạnh đó, đi ngủ muộn khiến bạn gia tăng cảm giác thèm ăn. Nếu dung nạp Calo vào lúc đêm muộn; việc giảm cân khó đạt được hiệu quả.

  Cơ địa: 

  Có những người cơ địa hấp thụ Calo tốt nhưng có những người lại không. Bên cạnh đó, các bệnh lý riêng của từng người cũng tác động một phần vào việc người đó có dễ bị béo phì không. Ví dụ, người bị bệnh dạ dày thường khó tăng cân do hoạt động tiếp nhận dưỡng chất không được đảm bảo.

  Do có nhiều yếu tố quyết định hiệu quả của việc giảm cân nên không thể khẳng định được sữa Fami có giảm cân hay không. Thực chất, sữa đậu nành hay bất cứ thực phẩm nào đều nạp vào cơ thể một lượng Calo nhất định. Nếu lượng Calo tiêu hao nhờ vận động ít hơn lượng calo nhận vào thì cơ thể sẽ có xu hướng tăng cân. Nghĩa là, nếu bạn uống quá nhiều sữa Fami; bạn vẫn có thể bị béo phì.

  Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, sữa đậu nành Fami cung cấp hàm lượng chất xơ cao cho cơ thể; giúp ổn định lượng đường trong máu và hạn chế các cơn thèm ăn. Vì thế, thức uống này cũng có tác dụng hỗ trợ giảm cân nếu bạn sử dụng đúng cách. 

  Cụ thể, bạn nên uống sữa đậu nành Fami vào buổi sáng và kết hợp với chế độ tập luyện; sinh hoạt khoa học để có quá trình giảm cân hoàn hảo.

  Một số câu hỏi được quan tâm

  1/ Sữa fami có tốt cho nam giới không?

  Đối với phụ nữ, sữa đậu nành Fami cũng không hề gây vô sinh mà còn giúp chị em duy trì vóc dáng mảnh mai và làn da trẻ đẹp. Bổ sung sữa Fami trong chế độ ăn uống hàng ngày cũng giúp chị em trẻ lâu và có sức khỏe tốt.

  2/ Uống sữa fami có giúp tăng vòng 1?

  Điều gì giúp bạn tăng kích thước vòng 1? Đó là hormone estrogen.

  Vậy hormone estrogen có trong sữa fami không? Một lượng lớn phytoestrogen có tác dụng tương tự như hormone estrogen có trong sữa đậu nành. Như vậy sữa fami có tác động đến vòng 1 của bạn.

  Bạn cần chú ý uống trong thời gian dài, không uống quá 500ml mỗi ngày.

  3/ Sữa Fami dành cho lứa tuổi nào?

  Hiện nay, các bà mẹ có thể cho các bé uống sữa đậu nành Fami Kid; sữa đậu nành dành riêng cho trẻ từ 6 – 12 tuổi.

  Cuối cùng, uống fami có béo không có lẽ bạn đọc đã có câu trả lời. Sữa đậu nành Fami là thức uống rất quen thuộc và thông dụng với người Việt. Vì thế, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm khi bổ sung một lượng vừa đủ thức uống này trong chế độ ăn hàng ngày mà không cần lo uống fami có béo không nha.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bà Bầu Uống Sữa Fami Có Tốt Không?
 • Vinasoy Chính Thức Giới Thiệu Sản Phẩm Mới
 • Sữa Đậu Nành Fami Vị Mè Đen Nếp Cẩm (Bịch/200Ml)
 • Leo Đình Bảo: Tôi Thà Chết Chứ Không Giảm Giá Dịch Vụ Ảnh Và Trang Phục Thiết Kế
 • Mập Mờ Tư Vấn Sức Khoẻ Và Bán Sản Phẩm Trái Quy Định Qua Tổ Chức Hội Thảo
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100