Cùng chiều thị trường cơ sở, CW dựa theo VIC, VNM và VRE đồng loạt giảm sâu

Thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW) đi theo chiều hướng xấu bởi ảnh hưởng từ những diễn biến tiêu cực của cổ phiếu cơ sở. Trong đó, các CW dựa theo cổ phiếu VIC, VNM và VRE đều đồng loạt giảm sâu.

Thị trường chứng quyền có bảo đảm (CW) đi theo chiều hướng xấu bởi ảnh hưởng từ những diễn biến tiêu cực của cổ phiếu cơ sở. Trong đó, các CW dựa theo cổ phiếu VIC, VNM và VRE đều đồng loạt giảm sâu. CVIC1903 của Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) giảm 26,6%, CVNM1906 của Chứng khoán VNDirect (VNDS) giảm 42,3%, CVRE1904 của Chứng khoán MB (MBS) giảm 19,6%.

Trên thị trường cơ sở, VIC giảm đến 3,2% xuống 104.500 đồng/cp, VNM giảm 1,9% xuống 105.500 đồng/cp, VRE giảm 2,7% xuống 30.550 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, các CW dựa theo cổ phiếu FPT, MWG hay VPB biến động tích cực. Trong đó, CFPT1905 của Chứng khoán SSI (SSI) tăng 16,3%, CFPT1906 của Chứng khoán TP HCM (HSC) tăng 28%, CMWG2001 của HSC tăng 13,6%.

Thanh khoản thị trường này tăng mạnh so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 8 triệu cổ phiếu (tăng 62% so với phiên trước), tương ứng giá trị giao dịch đạt 11,3 tỷ đồng (tăng 93%). Khối ngoại tiếp tục bán ròng 484 triệu đồng ở thị trường này.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp Giấy chứng nhận chào bán 5 mã chứng quyền mới cho SSI. Các mã chứng quyền phát hành đợt này bao gồm: 5 triệu chứng quyền HPG kỳ hạn 4 tháng, giá 2.800 VNĐ, giá thực hiện 23.500 VNĐ; 1 triệu chứng quyền MWG kỳ hạn 4 tháng, giá 13.600 VNĐ, giá thực hiện 105.000 VNĐ; 3 triệu chứng quyền HDB kỳ hạn 3 tháng, giá 3.200 VNĐ, giá thực hiện 28.500 VNĐ; 3 triệu chứng quyền VPB kỳ hạn 3 tháng, giá 4.100 VNĐ, giá thực hiện 24.000 VNĐ; và 3 triệu chứng quyền TCB kỳ hạn 3 tháng, giá 2.500 VNĐ, giá thực hiện 22.000 VNĐ. Tất cả các mã chứng quyền SSI phát hành lần này tiếp tục có tỷ lệ chuyển đổi 1:1.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) đã mua 1,6 triệu cổ phiếu CEE.

Nguồn: https://ndh.vn/chung-khoan/cung-chieu-thi-truong-co-so-cw-dua-theo-vic-vnm-va-vre-dong-loat-giam-sau-1263427.html