Trưởng BKS của CDG bị phạt do chậm báo cáo kết quả giao dịch

Ngày 12/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Tuấn. Theo đó, ông Tuấn bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Ngày 12/02/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Tuấn. Theo đó, ông Tuấn bị phạt 12,5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 14/3/2019, ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cầu Đuống (UPCoM: CDG) đã thực hiện giao dịch bán 30.000 cổ phiếu CDG nhưng đến ngày 10/4/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Tuấn.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/truong-bks-cua-cdg-bi-phat-do-cham-bao-cao-ket-qua-giao-dich-1263454.html