TNA, TIG, DZM, TCO, HDC: Thông tin giao dịch cổ phiếu

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA): Thành viên HĐQT Trần Thị Minh Trang đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu, tương đương 1,5% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 25/2 đến 25/3.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA): Thành viên HĐQT Trần Thị Minh Trang đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu, tương đương 1,5% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận, từ ngày 25/2 đến 25/3.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (TIG): Ngày 14/2, Park Jin Ku đã mua 150.500 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 5 triệu cổ phiếu, tương đương 6% vốn.

CTCP Chế tạo máy Dzĩ An (DZM): Ngày 11/2, ông Hoàng Mạnh Cường đã mua 262.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 331.020 cổ phiếu, tương đương 6,1% vốn.

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ngày 17/2, bà Nguyễn Thị Nhung đã mua 260.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 9,7% vốn.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HDC): Thành viên HĐQT Lê Viết Liên đã mua 200.000 cổ phiếu, nâng lượng nắm giữ lên 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 2,7% vốn. Giao dịch thực hiện qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, từ ngày 20/1 đến 18/2.

Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Đầu tư LDG đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu.

Nguồn: https://ndh.vn/co-phieu/tna-tig-dzm-tco-hdc-thong-tin-giao-dich-co-phieu-1263508.html