Vespa Primavera, iget abs,thùng chạy lướt,T6/2018, odd : 3000km

Vespa Primavera, iget abs, xe thùng chạy lướt, date : T6/2018, odd : 3.xxx km - Tem sườn, tem máy, tem thùng...còn đầy đủ ; - 2 chìa, đồ nghề theo xe, keo trong nguyên chiếc ; - Xe y như vô hãng đập thùng mà giá rẻ hơn gần 20chai thì suy nghĩ gì nữa 😎

Vespa Primavera, iget abs, xe thùng chạy lướt, date : T6/2018, odd : 3.xxx km
- Tem sườn, tem máy, tem thùng...còn đầy đủ ;
- 2 chìa, đồ nghề theo xe, keo trong nguyên chiếc ;
- Xe y như vô hãng đập thùng mà giá rẻ hơn gần 20chai thì suy nghĩ gì nữa 😎

Nguồn: https://muaban.net/vespa-huyen-binh-chanh-l5901-c510809/vespa-primavera-iget-abs-thung-chay-luot-t6-2018-odd-3000km-id58623378