Piaggio Liberty 125 ie trắng đời chót 2013

Do tôi không dùng tới chiếc xe này nên có nhu cầu muốn nhượng lại cho ai cần Xe vẫn còn nguyên bản, hình thức máy móc vẫn gián nilon cả xe Nhà đi giữ gìn và bảo dưỡng thường xuyên nên ah chj yên tâm, mua bán và xem xe tại nhà, giá cả thoả thuận , dẫn thợ

Do tôi không dùng tới chiếc xe này nên có nhu cầu muốn nhượng lại cho ai cần
Xe vẫn còn nguyên bản, hình thức máy móc vẫn gián nilon cả xe
Nhà đi giữ gìn và bảo dưỡng thường xuyên nên ah chj yên tâm, mua bán và xem xe tại nhà, giá cả thoả thuận , dẫn thợ kiểm tra thoả mái

Nguồn: https://muaban.net/liberty-quan-nam-tu-liem-l2431-c510806/piaggio-liberty-125-ie-trang-doi-chot-2013-id56367205